Lehtikuva/Emmi Korhonen

Nollakorkojen aikana yhtiöt maksavat osakaslainoille 8–12 prosenttia.

Suomen suurimpien sähkönsiirtoyhtiöiden Carunan ja Elenian verojärjestelyistä on aiheutunut Suomelle 90 miljoonan euron tappiot viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Näin arvioi Finnwatch tänään julkistamassaan tutkimusartikkelissa .

– Molempien yhtiöiden verojärjestelyt ovat perustuneet osakaslainoihin ja Suomen heikon verolainsäädännön hyödyntämiseen, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Carunan ja Elenian yhteenlaskettu markkinaosuus on kolmanneksen luokkaa koko sähkönsiirtomarkkinasta.

Molempien omistajina on kotimaisten eläkeyhtiöiden- ja rahastojen lisäksi kansainvälisiä sijoittajia.

Finnwatchin mukaan sekä Carunassa että Eleniassa operatiivisten yhtiöiden toiminnasta syntyneitä voittoja on siirretty konsernien omistajille korkokulujen muodossa. Kummassakin yrityksessä omistajille maksettujen korkokulujen määrä on yltänyt vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin.

ILMOITUS

– Järjestelyjen avulla yhtiöt välttävät Finnwatchin arvion mukaan miljoonien eurojen yhteisöverot joka vuosi, Hietanen toteaa.

Finnwatchin tekemien tilinpäätösanalyysien mukaan molemmat konsernit ovat erittäin velkaisia. Käytännössä niiden toiminta ja varallisuuserät on rahoitettu lähes kokonaan velkarahalla sen sijaan, että omistajat olisivat tehneet yritykseen oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

Kyseessä on aggressiivisen verosuunnittelun muoto, jota kutsutaan alikapitalisoinniksi. Sen tavoitteena on lisätä oman pääoman tuottoa ja hyödyntää maksimaalisesti korkokulujen verovähennyskelpoisuutta.

Osakaslainoille jättikorot

Caruna hyödyntää verojärjestelyssään edelleen niin sanottua tasevapautusta, jonka avulla se saa vähentää kaikki yhtiön osakkaille maksetut korkokulut verotuksessaan. Vuoden 2019 lopussa Caruna-konsernin suomalaisen emoyhtiön taseessa oli korkeakorkoisia osakaslainoja 774 miljoonaa euroa, ja niihin liittyvät korkokulut ylsivät kyseisenä vuonna 75 miljoonaan euroon. Osakaslainoille maksettiin korkeaa 8,5 prosentin korkoa.

Eleniassa verotehokkaita osakaslainoja on kanavoitu suomalaiseen emoyhtiöön Luxemburgin ja Alankomaiden kautta. Osakkailta nostetuille lainoille on maksettu korkeaa 12 prosentin korkoa.

Elenia pyrkii välttämään 100 miljoonan verot

Kuluvana vuonna Elenia on lisäksi toteuttanut mittavia yritysjärjestelyjä, joilla tavoitellaan korkokulujen laajempaa verovähennyskelpoisuutta tulevaisuudessa. Finnwatch arvioi myös Elenian tähtäävän järjestelyillään tasevapautuksen hyödyntämiseen.

Elenia on itse arvioinut järjestelyjen kasvattavan sen kassavirtaa 100 miljoonalla eurolla seuraavan 10 vuoden aikana.

– Tämä tarkoittaa käytännössä, että konserni olettaa välttävänsä järjestelyllä 100 miljoonan euron verran veroja tulevien 10 vuoden aikana. Suomen hallituksella on mahdollisuus puuttua tähän korkovähennysrajoituksia korjaamalla, Hietanen muistuttaa.

Kokoomus vastustaa, keskusta ja RKP eivät kerro

Finnwatchin mukaan korkovähennysrajoitukset ovat keskeisin työkalu koroilla tehtävän verovälttelyn torjunnassa. Suomen korkovähennysrajoituksia korjattiin vuonna 2018 EU:n veronkiertodirektiivin toimeenpanon yhteydessä, mutta elinkeinoelämän voimakkaan lobbauksen vuoksi muun muassa useiden asiantuntijoiden ongelmallisena pitämä tasevapautussääntö jäi lakiin.

Ongelma nostettiin jälleen esiin valtioneuvoston keväällä tilaamassa Vihriälän raportin veromuistiossa, jonka laati työelämäprofessori Timo Viherkenttä.

Finnwatchin kesällä julkaisemassa kyselyssä kaikki kyselyyn vastanneet eduskuntapuolueet kokoomusta lukuunottamatta kannattivat korkovähennysrajoitusten kiristämistä. Keskusta ja RKP olivat ainoat, joiden kantaa asiaan ei saatu.

Finnwatch kannustaa hallitusta korjaamaan ripeästi korkovähennysrajoitusten puutteet.