Turun vasemmiston mielestä nuoriso- ja kulttuurilautakuntia ei tule yhdistää.

Turun Vasemmistoliitto puolustaa Turun hallinnonuudistuksessa nuorisolautakunnan säilyttämistä. Lisäksi Turun Vasemmistoliitto tavoittelee marraskuun talousarviopäätöksessä leikkausten torjumista nuorisopalveluista.

Turun kaupunki on valmistelemassa kaupunginjohtaja Minna Arven (kok.) johdolla hallinnonuudistusta, jonka myötä kaikki nykyisen nuorisolautakunnan asiat yhdistettäisiin kulttuurilautakunnan kanssa saman lautakunnan alle.

Turun Vasemmistoliitto arvioi, että kaupunginjohtajan esitys on avoimen kuntademokratian kannalta ongelmallinen: Uhkana on, että yhdistetyn lautakunnan jäsenillä olisi nykyistä heikommat edellytykset perehtyä asiantuntemusta vaativiin nuoriso- ja kulttuuriasioihin.

Syrjäytymisen henkinen jälki kestää koko elämän.

– Lautakunta tarvitaan nuorisoasioiden käsittelemiseksi valmistellusti, monipuolisesti ja demokraattisesti, vasemmisto toteaa.

Ristiriitaista

Turun talousarvioneuvotteluissa vasemmiston neuvottelijat pyrkivät säilyttämään tärkeät mutta edulliset nuorisopalvelut, kuten keskustan ja Maaria-Jäkärlän nuorisotilat sekä ketterästi ympäri Turkua liikkuvan Nuokkaribiilin. Näiden palvelujen säilyttämisen kustannusvaikutus on noin 0,55 miljoonaa euroa vuodessa.

ILMOITUS

Vasemmisto muistuttaa, että kaupunginjohtajan esitys heikentäisi erityisesti sosioekonomisesti heikossa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia kohdata toisiaan ohjatusti. Jo nyt rajatut nuorisotilojen aukioloajat ovat aiheuttaneet levottomuutta ja järjestyshäiriöitä.

– Nuorisolautakunnan ja nuorisopalveluiden laajamittaisen sekä pitkäjänteisen työn myötä nuorten keskimääräinen hyvinvointi on parantunut Turussa ja nuorisotyöttömyys on saatu käännettyä laskuun, sanoo nuorisolautakunnan jäsen Sasu Haapanen.

– Yhden syrjäytyneen nuoren hintalapuksi on kerrannaisvaikutuksineen laskettu 1,7 miljoonaa euroa. Meillä ei ole varaa eikä oikeutta tinkiä nuorten tulevaisuudesta.

Haapanen Turun Vasemmistoliiton pormestariehdokas.

Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindfors näkee ristiriidan talousarvioesityksen ja kaupunkistrategian välillä

– Syrjäytymisen henkinen jälki kestää koko elämän, hän sanoo.

– Kaupunginjohtajan leikkaava talousarvioesitys on ristiriidassa Turun kaupunginvaltuuston päättämän kaupunkistrategian kanssa, jonka tärkeimpiin päämääriin kuuluu alueellisen eriytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy.