Antti Yrjönen

Eivät rikkaat, vaan keskituloiset kannattelevat yhteiskuntaa, perustelee puheenjohtaja.

Vasemmistonuoret teki keskiviikkoiltana paljon huomiota saaneen aloitteen siitä, että säädettäisiin viiden miljoonan euron omistuskatto.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh selventää ehdotusta, että siinä on kyse käytännöllisestä kohtuutaloudesta.

– Kohtuutalouden peruslähtökohtana on, että maapallon kantokyky luo reunaehdot, joihin talouden on sopeuduttava, hän toteaa Vasemmistonuoren tiedotteessa.

– Tavoitteenamme on vasemmistolaisen maailmankuvan peräänkuuluttama oikeudenmukaisuus sekä inhimillinen hyvinvointi talouskasvusta ja globaalista kilpailukyvystä riippumatta.

Sheikhin mukaan kasvavat varallisuuserot ovat mahdollista vain laajojen ihmisryhmien köyhdyttämisellä.

ILMOITUS

– Tarvitsemme tästä syystä vahvempaa keskustelua varallisuuseroista, tulonjaon mekanismeista ja normeista myös Suomessa.

Keskituloiset kannattelevat yhteiskuntaa

Omistuskatolle olisi Sheikhin mukaan ainakin kolme syytä.

Ensimmäinen on se, että rikkaat eivät kannattele Suomea. Professori Anu Kantolan ja tutkija Hanna Kuuselan vuonna 2019 julkaistusta Huipputuloiset – Suomen rikkain promille -tutkimuksesta käy ilmi, että suurituloisin promille suomalaisista maksaa tuloistaan veroa keskimäärin 34 prosenttia. Saman verran veroa maksavat noin 5 000 euroa kuussa ansiotuloa ansaitsevat.

– Yhteiskunnan ylläpitäminen on siis keskituloisten harteilla. Tästä huolimatta rikkain kymmenys omistaa 47 prosenttia, eli lähes puolet kaikesta suomalaisten omaisuudesta.

Toiseksi hyvinvointi syntyy yhteisestä vauraudesta, ei harvojen ökyrikkaudesta.

– Harva meistä tarvitsee miljoonia henkilökohtaiseen kuluttamiseen, mutta kaikki tarvitsevat terveyspalveluja, toimivat julkiset instituutiot, laadukkaan koulutuksen sekä perusturvan elämän heitellessä. Varallisuuden tasaisella jakautumisella rakennetaan kestävämpää yhteiskuntaa kaikille ja ehkäistään viime vuosikymmenien poliittisten kriisien ja populismin nousua.

Tämän takia varallisuuden uudelleenjaosta ja omistuskatosta on puhuttava Suomessa, sanoo Sheikh.

Raha on myös valtaa

Kolmanneksi varallisuuden kasautumisessa ei ole kyse vain rahasta, vaan myös vallasta. Kantolan ja Kuuselan tutkimuksen mukaan huipputuloisten, eli rikkaimman promillen osuus elinkeinoelämän järjestöjen hallituksissa on 46,3 prosenttia.

– Varallisuuseroista osana politiikkaa sekä lobbausfirmojen ja yhä merkittävämmästä vaikutusvallasta päättäjien takana tuleekin puhua enemmän.

Sheikh kertoo, että viiden miljoonan euron omistuskatto koskettaisi alle tuhatta henkilöä. Samalla se parantaisi viiden miljoonan hyvinvoinnin edellytyksiä.

– Kenenkään henkilökohtaisen työn arvo ei ole tuhatkertainen muihin nähden. Ilmastokriisin aikakaudella tarvitsemme vahvempaa työpaikkademokratiaa sekä sosiaalisen yhteisyrittäjyyden, kuten osuuskuntien tukemista suuryhtiökapitalismin sijaan. Yritykset sekä miljoonakiinteistöt tulee siirtää työntekijöiden ja paikallisasukkaiden hallintaan sekä suuret teollisuudenhaarat valtiolliseen omistukseen, Sheikh vaatii.

Alkuun pääsisi varallisuusverolla

Vasemmistonuorten aloitteen on sanottu karkottavan investoinnit pois Suomesta.

Shekh vastaa kritiikkiin, että investoinnit ja rikkaiden verotus eivät liity toisiinsa.

– Viime vuosikymmenten rikkaiden veronkevennykset eivät ole johtaneet reaalitalouden investointeihin, vaan suurempiin pääomatuloihin ja osinkojen maksuihin. Rikkaiden kireämpi verotus päinvastoin mahdollistaisi sen, että valtio pystyisi finanssipoliittisilla toimillaan ohjata rahat sinne, missä niitä tarvitaankin eli yhteiskunnan ekologiseen jälleenrakentamiseen.

Varallisuuden uusjaon voisi konkreettisesti aloittaa ottamalla käyttöön varallisuusveron, Sheikh toteaa.