Lehtikuva/Sari Gustafsson

Vasemmisto sai läpi keskeisimmät tavoitteensa. Uusien ARA-vuokra-asuntojen määrä nousee 1 750 asunnosta 2 400 asuntoon.

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt uudesta asumisen ja maankäytön toteutusohjelmasta. Vasemmistoliitto tiedottaa saaneensa läpi keskeisimmät asumisen hintaan vaikuttavat tavoitteensa. Vuodesta 2023 alkaen rakennettavista asunnoista jopa 30 prosenttia on pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on jatkossa 1 500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 noin 2 000 asuntoa.

Vasemmistoliitto on korostanut kaupungin vastuuta mahdollistaa asukkaille kohtuullinen asumisen ja elämisen laatu. Helsingin asuinkustannusten nousu taittuu vain rakentamalla merkittävästi lisää kunnan omia, omakustanteisia vuokra-asuntoja.

– Helsingissä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia omakustanne vuokra-asuntoja ja niiden saantia tulee helpottaa. Uuden asunto-ohjelman myötä tavoite uusien ARA-vuokra-asuntojen määrästä tulee nousemaan 1 750 asunnosta 2 400 asuntoon, kommentoi vasemmistoliittoa neuvotteluissa edustanut kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Hän sanoo, että aikaisempien asunto-ohjelmien aikana ARA-asuntojen tuotanto ei ole toteutunut sovitussa määrin. Uusi ohjelma edellyttää, että asuntotuotantotavoitteen toteutumista seurataan tiukasti ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin.

Kaupunginosien luonteet huomioon

Vasemmistoliiton toisen neuvottelijan valtuutettu Mia Haglundin mukaan asumisen kalleus koskettaa laajasti helsinkiläisiä pieni- ja keskituloisia kotitalouksia.

ILMOITUS

– Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäksi tarvitaan myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja. AM-ohjelmassa sovittiin, että taataan jatkossakin kohtuuhintaista omistusasuntotuotantoa kaupungissa hitas-järjestelmän ongelmat korjaten. Lisäksi sovittiin, että kaupunki toteuttaa myös muuta omistusasuntotuotantoa.

Vasemmistoliitolle asuntopolitiikassa on tärkeää huomioida asumisen hinnan lisäksi segregaation torjuminen, kaupunginosien luonteet sekä asuinalueiden yhteensovittaminen kaupunkiluonnon kanssa. Täydennysrakentamisen yhteydessä huomioidaan uuteen AM-ohjelmaan vasemmiston ajamana selkeästi kaupunginosien omaleimaisuus, paikalliset toiveet ja alueelle syntynyt kulttuuri.

– Nostimme ohjelmaan, että segregaatiokehitystä on purettava myös tuomalla sekoittuneempaa tulotasoa alueille, joille hyväosaisuus on tiivistynyt. Tarvitsemme kohtuuhintaista vuokra-asumisen rakentamista sellaisille alueille, joissa niitä ei ennestään ole, Haglund sanoo.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen ohjelma etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.