Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Voitto lähiliikenteen kilpailutuksessa lämmitti vain hetken. Liitto ennakoi jopa vuosien oikeustaistelua.

VR Lähiliikenne voitti historiallisen HSL-kilpailutuksen keväällä 2020.

– Pitkään ei voitonriemua kestänyt kun VR julkaisi toimenpidelistan, jolla se aikoo päästä tarjouksen säästöihin, Rautatiealan Unionin Helsingin veturinkuljettajien osaston puheenjohtaja Lassi Narinen toteaa.

Hänen mukaansa säästöillä VR tähtää kuljettajavähennyksiin lähiliikenteen veturinkuljettajatehtävissä sekä merkittäviin työehtojen heikennyksiin.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät viime viikon torstaina veturinkuljettajien näkökulmasta tuloksettomina. Narisen mukaan RAUn Helsingin veturinkuljettajat ovat erittäin pettyneitä VR:n toimintaan.

– VR:n tekemä tarjous oli selkeästi alihinnoiteltu. Tarjoukseen oli laskettu veturinkuljettajien näkökulmasta työehtosopimuksen ja vakiintuneen käytännön kanssa ristiriidassa olevia asioita. Osa työtehtävistä tulisi tehdä omalla ajalla ja elpymisaikaa tulisi käyttää työtehtävien hoitamiseen. Tarjoukseen oli laskettu työtehtäviin käytettyjä aikoja, jotka eivät vastaa todellisuutta.

ILMOITUS

Narinen toteaa, että jo ennen kilpailutuksen alkua VR on hoitanut henkilöstöpolitiikkansa erittäin huonosti.

– Henkilöstötutkimusten tulokset veturinkuljettajien kohdalta ovat olleet pitkään alavireisiä eikä nyt julkaistu yt-neuvotteluiden tulos työviihtyvyyttä paranna. Veturinkuljettajat ovat erittäin pettyneitä VR:n toimintaa HSL-kilpailutuksessa sekä sitä seuranneissa yt-neuvotteluissa.

Tulossa vuosien oikeustaistelu?

Rautatiealan Unioni RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki kertoo, että RAU harkitsee VR:n haastamista työehtosopimuksen määräysten rikkomisesta sekä vakiintuneiden työehtojen yksipuolisesta muuttamisesta oikeuteen.

– Se on selvää, että säästöä tulee kun työajalla tehtyjä työtehtäviä muutetaan omalla ajalla tehtäväksi. HSL:n kilpailutuksessa saavuttamia säästöjä ei voida kuitenkaan laittaa VR työntekijöiden maksettavaksi työehtoja uudelleen tulkitsemalla.