Kari Kuisti

Koulujen välisiä eroja oireilussa selittivät parhaiten erilaiset psykososiaaliset tekijät, kuten huoli sisäilmasta ja viihtyminen koulussa.

Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan. Niinpä sisäilmakyselyjen tulkintaa ja käyttöä tulisi tarkastella kriittisesti, selviää tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

Koulujen välisiä eroja oireilussa selittivät tutkimuksen mukaan parhaiten erilaiset psykososiaaliset tekijät, kuten huoli sisäilmasta ja viihtyminen koulussa.

– Kuten kaikkeen oireiluun, myös sisäilmaan liitettyyn oireiluun vaikuttavat monet tekijät, sanoo professori Juha Pekkanen tiedotteessa.

Lasten oireita voivat pahentaa lukuisat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät.

Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten koululaisten kokemaan oireiluun vaikuttavia tekijöitä. Tietoja saatiin 135 helsinkiläisestä koulurakennuksesta. Vastaajia oli noin 15 700.

”Kyselyillä todettu oireilun yleisyys heijastaa huonosti sisäilman laatua”

ILMOITUS

Aikaisemmin lähtökohtana oli, että jos oireilun koettiin liittyvän rakennukseen, oireilun myös pääteltiin johtuvan rakennuksesta.

– On mielenkiintoista, että oireilua selittävät tekijät olivat niin samanlaisia, kysyttiin sitten kaikkea oireilua tai oireilua, joka pahenee koulussa. Tätä ei ole aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltu, vaan on otettu annettuna, että oireilun liittäminen rakennukseen on varma merkki siitä, että oire johtuu rakennuksesta. Se ei näytä pitävän paikkansa, Pekkanen sanoo.

Hänen mukaansa tuoreen tutkimuksen tulokset toistavat viimeaikaisia suomalaisia tuloksia, joiden mukaan kyselyillä todettu oireilun yleisyys heijastaa huonosti rakennuksen sisäilman laatua.

”Sisäilman laatu selviää parhaiten tutkimalla rakennusta”

Lasten oireita voivat tutkimuksen mukaan kouluympäristön lisäksi pahentaa lukuisat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät.

Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että sisäilman laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, vaikka sisäilma selittää vain osan oireilusta.

Tutkimusprofessori Anne Hyvärisen mukaan huono ja huonoksi koettu sisäilma heikentää viihtyisyyttä ja oppimista ja voi aiheuttaa terveyshaittoja. Huonoon sisäilman laatuun pitää puuttua.

– Sisäilman laatu selviää kuitenkin parhaiten tutkimalla rakennusta, ei kyselemällä oireita, Hyvärinen toteaa tiedotteessa.