JHL

Yt-neuvottelut ovat JHL:läisten mukaan olleet pelkkää teatteria. Liitto vaatii, että kaupungin on neuvoteltava henkilöstön kanssa aidosti talouden kohentamisen keinoista.

Jyväskylän kaupungin työntekijöistä koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvattajat ja liikuntapalvelujen JHL:läiset jäsenet ovat lakossa perjantain 30.10. Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pitää Jyväskylän kaavailemia säästötoimia kestämättöminä ja lyhytnäköisinä. Suurlomautukset, irtisanomiset ja työehtojen heikennykset tarkoittavat sitä, että kaupungin talouden elvytys maksatetaan henkilöstöllä. Kaupungin kaavailemat toimet eivät kuitenkaan tuo liiton mukaan todellista ratkaisua ongelmiin.

Kyse kaupunkilaisten palveluista

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on pahoillaan siitä, että lakko aiheuttaa mahdollisesti haittaa kaupungin asukkaille. Hän kuitenkin toteaa, että kysymys on paitsi kaupungin palkkalistoilla olevien henkilöiden elannosta, myös kaupunkilaisten käyttämien palvelujen tuottamisesta ja tasosta.

−Jyväskylä on päätymässä ratkaisuun, joka on pitemmän päälle kestämätön. Henkilöstöön kohdistuvilla leikkauksilla olisi negatiivinen vaikutus paitsi palveluiden tuottamiseen ja palvelutasoon, myös henkilöstön työssäjaksamiseen, puhumattakaan vaikutuksista Jyväskylän vetovoimaisuuteen työnantajana.

Palvelut eivät Niemi-Laineen mukaan toimi ennallaan, jos kaavaillut leikkaukset toteutetaan. Lomautuksilla saataisiin vain hetkellinen säästö.

ILMOITUS

– Leikkauksilla olisi suuri taloudellinen merkitys sen kohteeksi joutuville työntekijöille. Tämä tarkoittaisi myös kaupungin verotulojen pienenemistä, Niemi-Laine sanoo.

Jyväskylän kaupungin yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Ne päättyivät tiistaina 27.10. Lopputuloksena oli JHL:n mukaan epämääräinen listaus jättilomautuksista ilman kohdennusta, kestoa ja ajankohtaa ja myös kirjauksia mahdollisista irtisanomisista ja työehtojen heikennyksistä ilman selviä täsmennyksiä.

JHL pitää päättyneitä neuvotteluja teatterina, jossa työntekijöiden näkemyksillä ja esityksillä ei ollut todellista vaikutusta.

−Koska Jyväskylä ei ole halunnut todellisia neuvotteluja, ajauduimme lakkoon, Niemi-Laine toteaa.