Laura Vuoma

Helsinkiin tarvitaan lisäresursseja esimerkiksi aikuissosiaalityöhön, päihdehuoltoon, perhekeskuksiin ja mielenterveyspalveluihin.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkee runsaasti korjaustarpeita pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioesityksessä ensi vuodelle. Valtuustoryhmä vaatii panostuksia esimerkiksi opetukseen, lapsiperheiden tukeen ja työllisyyden hoitoon.

Vapaavuoren talousarvioesitystä vasemmistoliitto pitää alimitoitettuna. Se heikentäisi esimerkiksi opetuksen laatua sekä vanhustenhoitoa ja mielenterveyspalveluita, koska esitetyt määrärahat eivät ota riittävästi huomioon väestönkasvua ja palveluiden tarvetta.

– Talouden suunnittelussa ykkösasiaksi on nyt nostettava koronakriisin jälkihoito, vaatii valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

– Meidän on vahvistettava työllisyyttä ja tuettava vahvasti niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet eniten kevään rajoitustoimista, jotta kriisi ei pysyvästi lisää eriarvoisuutta. Siksi tarvitsemme talouden elvytystä leikkausten sijasta.

Vasemmistoliitto esittää koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista talousarviossa. Lisäresursseja se haluaisi esimerkiksi aikuissosiaalityöhön, päihdehuoltoon, perhekeskuksiin ja mielenterveyspalveluihin.

ILMOITUS

Valtuustoryhmä haluaisi vahvistaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea, oppilashuollon resursseja ja perua kasvatukseen ja koulutukseen ehdotettuja leikkauksia kuten kotihoidon tuen kuntalisän poiston ja ryhmäkokojen kasvattamisen.

Vuorjoen mukaan pahinta olisi nyt toistaa 1990-luvun laman aikaiset virheet ja leikata muutenkin vaikeassa tilanteessa esimerkiksi lapsille ja nuorille tarjottavasta tuesta.

– Pormestarin esitys ei mahdollista riittävän avun antamista kouluissa niille lapsille, jotka tarvitsevat nyt erityisesti tukea oppimisessaan, eikä vastaamista lisääntyneeseen mielenterveyspalveluiden tarpeeseen.

Raideliikennettä etupainotteisesti

Vasemmistoliitto haluaa kehittää Helsingin joukkoliikennettä ja panostaa erityisesti raideliikenteen parantamiseen. Siksi valtuustoryhmä haluaisi toteuttaa Kruunusillat-hankkeen etupainotteisesti ja investoida Kalasatama-Pasila-raitiotiehankkeeseen.

Ryhmä esittää myös miljoonan lisärahoitusta rakennusten energiaparannusten avulla ilmastonmuutosta torjuvaan energiarenessanssi-toimenpideohjelmaan.

Myös miljoonan euron lisärahoitusta vasemmistoliitto esittää nuorisotyöhön koronan vuoksi.

Lähiöiden palvelut on turvattava ja huolehdittava siitä, että kaupungin investointeja tehdään kaikkialle Helsinkiin. Ryhmä toteuttaisi esimerkiksi peruskorjauksen Itäkeskuksen uimahallissa.