Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Keskusjärjestöjen pääekonomistit pitävät esitystään nopeavaikutteisena tapana lisätä työllisyyttä ja kotimaista kysyntää.

EK:n pääekonomistin Penna Urrilan ja SAK:n pääekonomistin Ilkka Kaukorannan mukaan kotitalousvähennystä pitäisi kasvattaa nopealla aikataululla heti vuoden 2021 alusta lähtien. Se olisi erinomainen elvytyskeino ja tukisi työllisyyttä koronakriisissä, pääekonomistit toteavat torstaina julkaisemassaan kirjoituksessa .

Ehdottomana vähimmäistavoitteena he pitävät vuoden 2020 alussa tehdyn kotitalousvähennyksen leikkauksen nopeaa perumista.

Vähennys oli Suomessa laajimmillaan vuosina 2009–2011, jolloin sen enimmäismäärä oli 3 000 euroa ja 60 prosenttia työkustannuksista sai vähentää verosta. Vuoden alussa voimaan tulleen leikkauksen jälkeen kattosumma on enää 2 250 euroa, ja vähennys on 40 prosenttia työkustannuksista.

2010-luvulla tapahtuneen hintatason nousun huomioon ottaen vähennys on siis supistunut jopa yli kolmanneksella.

Ekonomistikaksikon mukaan koronapandemia on vaikuttanut Suomen talouteen rajusti ja elpyminen näyttää viivästyvän yhä, kun viruksen toinen aalto on rantautunut voimalla tärkeimmille vientimarkkinoillemme. Sen tähden he esittävät Suomen talouspolitiikkaan kotitalousvähennyksen kasvattamista nopeavaikutteisena toimena, joilla voidaan tukea työllisyyttä ja kotimaista kysyntää.

ILMOITUS

Sovelluala laajemmaksi, omavastuu pois

Kotitalousvähennyksen vaikutuksista ei ole tarkkaa tutkimustietoa, mutta Kaukorannan ja Urrilan mielestä sitä kannattaa silti käyttää tässä tilanteessa.

He toteavat sen alentavan vähennyksen piirissä olevien palveluiden nettohintaa kotitalouksille ja sitä kautta todennäköisesti lisäävän niiden kysyntää sekä tukevan työllisyyttä suoraan.

”Jos näki kotitalousvähennyksen supistamisen suhdannepoliittisesti perustelluksi vuosi sitten, niin vastaavasti nyt taantumassa sitä kannattaisi kasvattaa”, ekonomistit kirjoittavat.

He esittävät kotitalousvähennyksen kattosumman ja vähennysprosentin nostamista tuntuvasti. Samalla tulisi arvioida vähennyksen soveltamisalan laajentamista uusiin palveluihin sekä nykyisen 100 euron omavastuun poistamista.