Aki Rask

Kaupungin rakentamispalveluista vastaavan liikelaitoksen tehtävistä aiotaan siirtää neljännes yksityisille. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen.

Helsinki päättää syksyn aikana kaupungin rakentamispalveluista vastaavan liikelaitos Staran tulevaisuudesta. Päätöksentekijöille esitetään, että neljännes Staran nykyisistä tehtävistä siirretään kilpailutuksen kautta yksityisten yritysten hoidettavaksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet Jape Lovén (sd.) ja Mia Haglund (vas.)haluavat jatkaa Staran kehittämistä vahvana liikelaitoksena, sen nykyisen toiminnan laajuuteen perustuen ja rakentamis- ja ympäristönhoito-osaamista vahvistaen.

Kaksikon mukaan ulkoistusten sijaan Staran pitäisi antaa jatkaa oman toiminnan kehittämistä pitkäjänteisellä tavalla.

– Vasta vuodesta 2018 lähtien liikelaitoksena toiminut Stara on lyhyessä ajassa onnistunut kasvattamaan niin rakentamisen volyymia, liikevaihtoa kuin myös kannattavuuttaan Lovén ja Haglund huomauttavat.

Yhtenä perusteena kilpailutusten lisäämiselle on esitetty, että yksityisissä yrityksissä työtä voidaan teettää heikommin työehdoin ja siksi halvemmalla. Työehtoshoppailu säästöjen saavuttamiseksi ei Lovènin ja Haglundin mukaan kuulu vastuullisen työnantajan toimintaan.

ILMOITUS

– Stara on saanut kiitosta työntekijöiltä luotettavana ja vastuullisena työnantajana. Tästä ei tulisi rangaista. Pidämme tärkeinä myös liikelaitoksen harjoittamaa sosiaalista työllistämistä ja kesätyöntekijöiden palkkaamista, he kommentoivat.

Velvoitteet lisäävät Staran kustannuksia

Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia valmius- ja varautumistehtävistä erilaisissa kriisitilanteissa. Näiden tehtävien kokonaisvastuu on siirretty yhteisellä sopimuksella Staralle. Lovènin ja Haglundin mukaan on selvää, että velvoite nostaa myös Staralle kustannuksia. Lumisiin talviin tai öljyonnettomuuksiin varautuminen on kuitenkin kaupungin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Nykyisten tehtävien siirto merkittävien lisäulkoistusten kautta uhkaa heidän mukaansa Staran toimintakykyä varautumisvelvoitteen ylläpidossa. Se uhkaa myös Staran nykyisen kannattavuuden kehittämistyön jatkuvuutta samalla kun kaupunki mahdollistaa säästöjen hakemisen heikompia työehtoja hyödyntämällä.

– Emme voineet kannattaa esitystä, jonka mukaan merkittävä osa Staran toiminnasta siirretään yksityisten toimijoiden hoidettavaksi. Esitimme kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa vaihtoehtoisen lausunnon Staran kehittämisen lähtökohdiksi, mutta se ei valitettavasti saavuttanut lautakunnan enemmistön kannatusta, Lovén ja Haglund kommentoivat.

Staran käsittely etenee nyt kaupunginhallitukseen ja tulee lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.