Lehtikuva/Vesa Moilanen

Rahaston toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirtyy työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen joulukuussa. Samalla yhtiön nimi muuttuu Ilmastorahasto Oy:ksi. Vake Oy on tähän saakka kuulunut valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen.

Vake perustettiin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) aloitteesta vuonna 2016. Sitä oli tarkoitus käyttää instrumenttina valtion osakeomaisuuden myymisissä ja niistä saatujen rahojen sijoittamisissa elinkeinorakenteen uudistamiseen tähtääviin hankkeisiin. Se ei kuitenkaan tehnyt yhtään sijoitusta.

Vaken korvaavan Ilmastorahaston toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

– Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kertoo työministeri Tuula Haatainen, jonka toimialaan rahaston asiat TEM:n työnjaossa kuuluvat.

Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan riittäviä panostuksia esimerkiksi kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen sekä energiatehokkuuden kehittämiseksi. Rahaston tehtävänä on suomalaisten yritysten hiilijalanjäljen vähentäminen sekä hiilikädenjäljen, eli positiivisten ympäristövaikutuksien vahvistaminen.

ILMOITUS

Sipilän hallitus siirsi Vaken omistukseen Posti Groupin, Altian, Vapon ja Nordic Morning Groupin osakkeet. Nyt ne siirretään takaisin valtioneuvoston kanslialle valtion suoraan omistukseen.

Vaken omistuksessa olevat Nesteen osakkeet, 8,3 prosenttia, jäävät Ilmastorahaston omistukseen kuitenkin siten, että toimivalta Nesteen omistajaohjauksesta on edelleen kokonaisuutena VNK:ssa.

Rahasto sijoittaa uuteen teknologiaan

Ilmastorahastolla on käyttövaroja aluksi 70 miljoonaa euroa, mutta yhtiötä pääomitetaan suoraan valtion budjetista 300 miljoonalla eurolla. Lisäksi Ilmastorahastolla on käytössä jatkossa Nesteen omistuksen 8,3 prosentin osuuden osinkotuotot.

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat yritysvetoiset teollisen mittaluokan skaalaukset, joissa on kyse esimerkiksi uuden teknologian demonstraatiovaiheen hankkeista tai pilottilaitoksen rakentamisesta. Rahoitettavat kohteet voivat olla yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteisyrityksiä. Ilmastorahasto voi olla myös mukana erilaisissa datan hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa.

Ilmastorahasto täydentää osaltaan myös EU:n ison elpymisvälineen vihreää siirtymää edistäviä toimia. Hallitus on budjettiriihessä päättänyt varata kestävän kasvun ohjelmasta noin miljardi euroa vihreää siirtymää tukevaan talouden rakennemuutokseen.

Vaken toimitusjohtajan kuukausipalkka oli viime vuonna 20 000 euroa kuukaudessa.

Juttua on korjattu toimitusjohtajan kuukausipalkan osalta 27.10. kello 12.40. Oikea palkka 20 000 eikä 39 000 euroa kuukaudessa.