Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Turhan usein mielenterveyteen liitetään vahvasti negatiivinen leima, vaikka kyse onkin meidän jokaisen ihmisen keskeisestä voimavarasta. On tärkeää ymmärtää, että mielenterveys ja mielenterveyden häiriö ovat kaksi eri asiaa.

Vaikka mielenterveys on syytä nähdä positiivisena asiana, liittyy siihen myös suuria haasteita erityisesti nuorten kohdalla, sillä suomalaisista nuorista 20–25 prosenttia kärsii erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Tilanne on haastava yksilölle itselleen mutta myös samaan aikaan merkittävä menoerä yhteiskunnalle: mielenterveyshäiriöiden kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat joidenkin arvioiden mukaan vuosittain noin 11 miljardia euroa.

Mielenterveyspalveluissa painopiste näyttää tällä hetkellä kuntien taloudellisessa ahdingossa luisuvan hallitsemattomasti kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin samalla, kun ennaltaehkäisevät palvelut joutuvat kylmästi budjettileikkuriin ei-lakisääteisinä tehtävinä.

Jokainen voi ymmärtää, että taloudellisesti ja inhimillisesti tarkasteltuna olisi paljon tehokkaampaa siirtää palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja matalan kynnyksen työmuotoihin. Esimerkiksi perheissä, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tehtävällä ennaltaehkäisevällä työllä olisi erinomaiset mahdollisuudet ehkäistä mielenterveydenhäiriöiden kehittymistä.

Valitettavasti kaikissa kunnissa ei tälläkään hetkellä ole selkeää ja järjestelmällistä yhdessä sovittua ja käytännön työtä ohjaavaa poikkihallinnollista mielenhyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaa, vaan jokainen toimijataho toimii ainoastaan omista lähtökohdistaan. Kaikkialla olisi syytä nousta ylös poteroista tarkastelemaan palveluiden kokonaisuutta aidosti asiakasnäkökulmasta.

Kannustankin kaikkia mielenhyvinvoinnin kysymysten kanssa tekemisissä olevia istumaan kotikunnassaan alas asian ääreen ja laatimaan yhdessä eri toimijoiden kanssa suunnitelman kuntalaisten mielenhyvinvoinnin edistämiseen. Kun palvelut on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla ja tehokkaasti, siitä hyötyvät sekä yksilö että yhteiskunta.

Tämän asian ääreen meidän jokaisen pitäisi kunnolla asettua. Omissa poteroissa pyörimiseen ei ole mistään näkökulmasta tarkasteltuna enää varaa.

Miikka Kortelainen
Kajaani