Jarmo Lintunen

Palkkojen osuus Suomen kansantulosta on alempi kuin koskaan. Tällaiseen tulokseen tuli Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Pekka Sauramo analysoituaan palkkojen kehitystä 1990-luvulla. Työn ja pääoman välinen tulonjako oli siis kääntynyt työlle epäedulliseksi.

Syitä kehitykseen oli kolme: työn tuottavuuden nopea kasvu, devalvaatiot ja erittäin maltillinen palkkakehitys.

Sauramon mukaan Suomessa oli jäänyt ylilyöntivaihde päälle. Oli normaalia, että rahoituskriisiä ja velkaisten yritysten kannattavuutta kohennetaan palkansaajien kustannuksella.

Nyt oli kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa palkansaajat olivat saaneet vain pienen osan kansantalouden toiminnan tehostumisesta ja työn tuottavuuden ripeästä kasvusta.