Jarno Mela

SOSTE esittää merkittävää rahoitusta hyvinvointi-investointeihin EU:n elpymisrahoista.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustava SOSTE esittää 1 870 miljoonan euron hyvinvointi-investointeja. Tavoitteena on muodostaa polkuja oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään tehtäväksi rinnan ekologisen jälleenrakennuksen toimenpiteiden kanssa.

– Toimenpiteet vastaavat sekä koronakriisin myötä syntyneisiin lyhytaikaisiin tarpeisiin että luovat rakenteita, jotka mahdollistavat korkeamman työllisyyden ja kestävän kasvun tulevina vuosikymmeninä, kertoo Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas.

Hyvinvointi-investoinneilla vaikutetaan suoraan ihmisten hyvinvoinnin tekijöihin. Samalla vahvistetaan yhteiskunnan ja talouden rakenteita pitkällä aikavälillä.

Ilmastotoimet edistävät terveyttä myös esimerkiksi vähentämällä ilmasaasteiden terveyshaittoja.

– Paketissa esitetään toimenpiteitä esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja hoitovelan lyhentämiseen sekä lisätään eri alojen ammattilaisten koulutusta ja parannetaan osallisuutta mahdollistamalla digitalisaation hyödyntäminen suuremmalle osalle suomalaisia, toteaa Ahokas.

Tukipaketin pirstaloituminen ei kenenkään etu

ILMOITUS

Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin on tärkeää, että ohjelma ei pirstaloidu liikaa.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sanookin ohjelmaan valituissa hankkeissa keskeistä olevan, että niillä muutetaan suomalaisen yhteiskunnan rakenteita, jotta ne jatkossa mahdollistavat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan.

– Näin lyhyen aikavälin elvytyshyöty yhdistyy pitkän aikavälin kestävyyshyötyyn, jota kaikessa politiikassa tulisi tällä hetkellä tavoitella, kuvaa Kiukas.

SOSTEn tavoitteena on, että yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa olevat huomioidaan kansallisessa ohjelmassa ja myös heihin sekä heitä tukeviin rakenteisiin tehdään elpymis- ja palautumisrahastosta investointeja.

Ekologista jälleenrakentamista ja terveyttä

SOSTEN ehdotus on jaettu ekologinen jälleenrakennukseen sekä terveyteen, toimeentuloon, osaamiseen ja osallisuuteen tehtäviin hyvinvointi-investointeihin. Ilmastomuutoksen seuraukset lisäävät monia terveysriskejä ja uhkaavat kasvattaa eriarvoisuutta.

Elvytystoimilla hillitään muun muassa sosiaali- ja terveysalan ilmastonmuutokseen sopeutumisen kustannuksia, esimerkiksi helteiden seurauksena lisääntyvistä sairaalakäynneistä.

– Lisäksi elvytystoimet tuovat työpaikkoja ja voivat tuoda säästöjä, ja turvaavat siten esimerkiksi kuntien hyvinvointipalveluita. Ilmastotoimet edistävät terveyttä myös esimerkiksi vähentämällä ilmasaasteiden terveyshaittoja, painottaa SOSTEn erityisasiantuntija Ansku Holstila.

Holstila listaa ekologisista toimenpiteistä esimerkkeinä investoinnit julkisten rakennusten energiatehokkuuteen, joukkoliikenteeseen, sähköautojen lataamiseen, kasvisruokailuun ja energiaremontteihin.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!