Lehtikuva/Brendan Smialowski

Tutkija ei usko väittelyn vaikuttavan merkittävästi ehdokkaiden kannatukseen.

Donald Trumpin ja Joe Bidenin viimeinen tv-väittely tuskin tuo merkittävää muutosta Yhdysvaltain presidentinvaalien dynamiikkaan, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala.

Hänen mukaansa Bidenin gallupjohto on ollut niin pitkään niin selkeä, että istuva presidentti Trump olisi kaivannut jotakin isoa käännekohtaa. Bidenille taas riitti varman päälle vedetty suoritus.

– Tässä väittelyssä ei tapahtunut mitään riittävän isoa sen kannalta, että se jotenkin dramaattisesti muuttaisi tilannetta Trumpin eduksi. Se olisi vaatinut sen, että Biden olisi vaikuttanut jotenkin vanhuudenhöppänältä ja sekoillut sanoissaan. Hän ei missään nimessä ollut sitä, hän oli hyvin skarppi ja hallittu, Annala sanoo.

Etenkin Trump muokkasi käytöstään

Annalan mukaan amerikkalaiset äänestäjät saivat tällä kertaa kunnollisen väittelyn. Syyskuun lopussa pidetty ensimmäinen väittely oli kaoottinen Trumpin puhuttua jatkuvasti päälle, mutta tällä kertaa toisen ehdokkaan mikrofoni mykistettiin siksi aikaa kun toinen ehdokas vastasi kysymyksiin.

– Siinä annettiin puheenvuoroja puolin ja toisin, ja molemmat käyttäytyivät eri tavalla kuin edellisessä. Päästiin jopa asiakysymyksiin sen verran ainakin, että syntyi jonkinlainen käsitys siitä, miten he eroavat toisistaan. Nyt se muistutti tavallista presidenttiväittelyä.

ILMOITUS

Annala kuvailee väittelyä kipakaksi, mutta sanoo sen kuitenkin pysyneen normaalin pelin hengen puitteissa.

Trumpin aggressiivisen esiintymisen ensimmäisessä väittelyssä katsottiin heikentäneen hänen kannatustaan, ja hänen neuvonantajansa olivat toivoneet rauhallisempaa suoritusta. Tällä kertaa presidentti esiintyi hillitymmin myös silloin, kun hänen mikrofoninsa oli päällä.

– Trump oli selvästi päättänyt, että hänelle oli eduksi esiintyä eri tavalla, Annala analysoi.

– Varsinkin Trumpin käytös erosi selvästi ensimmäisestä väittelystä. Bidenin käytös myös, Biden oli varmasti luvannut itselleen, ettei menetä samalla tavalla malttiaan.

Molemmat ehdokkaat käyttäytyivät pitkälti siten kuin mikä heille oli etukäteen katsottu kannattavaksi. Trump pystyi Annalan mielestä tällä kertaa puhuttelemaan myös muita kuin ydinkannattajiaan esittämällä järkiargumentteja taloudesta ja ylipäätään esiintymällä rauhallisemmin.

Ehdokkaiden luonteiden erot tulivat esille tässäkin väittelyssä. Biden pyrki vetoamaan työväenluokkaiseen taustaansa ja siihen, että hän kykenee samaistumaan tavallisiin amerikkalaisiin, kun taas Trump vaikutti jälleen empatiakyvyttömältä.

– Trumpin tapauksessa, kun hän on tuollainen rauhallisempi ja vähemmän koulukiusaajamainen, tulee tavallaan näkyvämmäksi se, mitä hän oikeasti vastaa asiakysymyksiin ja mitkä asiat hän kiertää.

Bidenin öljylausunto voi ärsyttää

Bidenin poliittisesti arkaluontoisimpana lausuntona Annala piti sitä, kun ex-varapresidentti sanoi haluavansa luopua asteittain öljystä.

– Se oli toki linjassa sen kanssa, että hän on ottanut ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun keskeiseksi osaksi kampanjaansa. Mutta se että hän sanoi sen väittelyssä niin suoraan, voi joitakuita ärsyttää.

Annalan mielestä on ylipäätään huomionarvoista, että ilmastonmuutos oli nostettu yhdeksi keskeiseksi teemaksi väittelyssä. Vielä neljä vuotta sitten ilmastonmuutoksesta ei juuri keskusteltu Yhdysvaltain vaaleissa, mutta nyt sen painoarvo kansalaisten mielissä on kasvanut merkittävästi. Se taas on huono asia Trumpille, joka ei ole profiloitunut kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla.

Trump oli etukäteen kritisoinut väittelyn aihevalintoja, ja Annalan mielestä tässä kritiikissä oli perää. Useat väittelyn aiheista, kuten pandemia ja rotuasiat, olivat presidentille epäedullisia.

Annala katsoi Bidenin selvittäneen varsin hyvin Trumpin useaan kertaan toistamat syytökset korruptiosta ja kytköksistä Bidenin pojan Hunter Bidenin Ukraina-bisneksiin. Joidenkin äänestäjien silmissä Trump voi kuitenkin onnistua maalaamaan Bidenista epäluotettavan kuvan.

– Mitä enemmän hän siitä puhuu, mitä enemmän jonkun väitteen toistaa, sitä enemmän ihmisille jää se mieleen ja tulee sellainen olo, että on siinä ehkä jotain perää sitten kuitenkin.