Lehtikuva/Timo Jaakonaho

”Suomen Kotidata voidaan katsoa syyllistyvän jopa jonkinlaiseen saalistushinnoitteluun.”

Elinkeinoelämän Keskusliiton Jyri Häkämies vaatii avoimessa kirjeessään työministeri Tuula Haataiselta toimia Suomen Kotidatan tapauksessa.

Häkämies kysyy, kuka suojelee ay-riitojen kohteena olevaa yritystä.

”Kysymys on enemmän kuin aiheellinen Suomen Kotidatan (Jyväskylä) ympärillä käytävässä ay-riidassa. Yrityksessä on voimassa oleva työehtosopimus Kaupan Liiton ja Pamin välillä. Ammattiliitto Pro on kuitenkin käynnistänyt yrityksessä lakkoilun tavoitteena työehtosopimuksen siirto itselleen”, Häkämies kirjoittaa.

Työtuomioistuin päätti syyskuussa että Suomen Kotidatassa voidaan noudattaa Kaupan työehtosopimusta.”Tämä ei kelvannut Prolle”, Häkämies toteaa ja viittaa lakkoiluun. Pro käynnisti tiistaina 20. 10. neljä viikkoa kestävän lakon.

Pro hakenut ratkaisua pitkään

ICT-sektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta kertoo, että he ovat yrittäneet pitkään ratkaista Suomen Kotidatan riitaa neuvottelemalla yrityksen kanssa.

ILMOITUS

– Vielä keväällä 2020 yrityksen johtaja Pekka Kantolan kanssa käydyissä keskusteluissa jäimme käsitykseen, että jäsentemme tilanteeseen löytyy ratkaisu, Hakala kertoo.

ICT-alan yritys Suomen Kotidata tuottaa alihankintapalveluita suurille suomalaisille teleoperaattoreille. Kotidata on Pron mielestä päässyt operaattorijättiläisten suosioon ennen kaikkea alhaisella hinnoittelullaan. Halpojen hintojen takana on se, että yritys maksaa työntekijöilleen lähes 50 prosenttia alempaa palkkaa kuin vastaavaa työtä tekevät ICT-alan yritykset.

Hakalan mukaan Suomen Kotidata voidaan katsoa syyllistyvän jopa jonkinlaiseen saalistushinnoitteluun.

– Yritys maksaa niin huonoa palkkaa, että se voi tehdä operaattorien kanssa niin halpoja sopimuksia, ettei ICT-alan työehtoja noudattavilla yrityksillä ole hintakilpailussa menestymisen mahdollisuuksia. Ammattiliittona Pro ei voi tukea epätervettä kilpailua työehdoilla, Hakala toteaa.

Kotidata liittyi Kaupan liiton jäseneksi vasta keväällä 2019, sen jälkeen kun Pro oli ryhtynyt ajamaan jäsentensä asiaa.

– Yrityksen henkilöstö oli tätä ennen jo yli vuoden ajan koittanut paikallisilla neuvotteluilla Pron tukemana neuvotella asiaa kuntoon, Hakala kertoo.

Yritys väittää noudattaneensa kaupan työehtosopimuksen työehtoja jo aikaisemmin.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Pron näkemyksen mukaan yritys on systemaattisesti rikkonut jopa kaupan työehtosopimuksen määräyksiä, Hakala sanoo.

Pro haluaa sopia yrityskohtaisesti tessiä paremmin

Laajentuessaan työn halpuuttaminen uhkaa tuhansien henkilöiden työehtoja ICT-alalla. Pron alkuperäinen toive oli, että yritys siirtyisi noudattamaan ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen työehtoja.

– Emme ole enää tätä vaatineet valtakunnansovittelijan johdolla viimeksi käydyissä keskusteluissa. Olemme toki puhuneet ICT-alan työehtojen tasosta, mutta emme ole vaatineet, kuten Häkämies väittää, työehtosopimuksen siirtämistä itsellemme.

– Työmarkkinoilla ei liene poikkeuksellista, että vaikka noudatetaan jotain työehtosopimusta, yrityskohtaisesti sovitaan joistain kysymyksistä paremmin. Juuri tästä on kyse.

Työtuomioistuin on todennut, että yritys voi noudattaa kaupan työehtosopimusta, ja asia luonnollisesti yrityksen valitseman järjestäytymisenkin nojalla niin. Pron näkemyksen mukaan kaupan työehtosopimus ei tunnista yrityksessä tehtävää työtä.

– Tuomioistuin ei, Kaupan liiton nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta, kuullut näkemystämme asiassa.

Järjestäytymisvapaus koskee myös työntekijöitä

Kotidatan toimihenkilöt ovat olleet pitkään, jo yli 2,5 vuotta, järjestäytyneitä Prohon.

– Emme siis ole mitenkään käynnistäneet tai harjoittaneet aggressiivista jäsenhankintaa.

Pro puolustaa jäsentensä oikeutta säälliseen toimeentuloon ja oikeutta tulla kohdelluksi työsuhteessaan kunnioittavasti ja kannustavasti.

Pron tietoon tullut lista yrityksen tekemistä rikkomuksista on pitkä. Yritys on lomauttanut työsuojeluvaltuutetun ja samanaikaisesti rekrytoinut samoihin tehtäviin uutta henkilöstöä, yritys on jättänyt maksamatta matkakorvauksia, yritys on kieltäytynyt maksamasta vuosilomarahoja, yritys on määrännyt, että työtunneiksi saa kirjata vain kaksi – kolme tuntia riippumatta työtehtävän vaatimasta ajasta, yritys on laiminlyönyt yhteistoimintalain mukaiset neuvotteluvelvoitteet, yritys on uhkaillut ja painostanut henkilöstöään toistuvasti, myös laillisten työtaisteluiden aikana. Yrityksen toiminnasta on kanneltu sekä aluehallintovirastoon että yhteistoiminta-asiamiehelle.

– Puututtuamme asiaan on yritys tehnyt joitain korjauksia toimintaansa. Luottamusta yrityksen henkilöstön ja työnantajan välillä ei kuitenkaan ole, ja siitä syystä Pro haluaa turvata jäsentensä tilanteen ja löytää neuvotteluratkaisun yrityksen ja Pron väliseksi sopimukseksi. Tässä ei kuitenkaan ole, valtakunnansovittelijan avusta huolimatta, onnistuttu, Hakala toteaa.