Antti Yrjönen

Ratkaisu olisi laki alustatyöstä tai työsopimuslain muuttaminen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan toimia alustatyöntekijöiden aseman turvaamiseksi niin, että alustatalouteen voi edelleen syntyä työpaikkoja. Kysymys liittyy viimeviikkoiseen työneuvoston linjaukseen, jonka mukaan ruokalähetit ovat työsuhteisia.

Wolt ja Foodora ovat Suomen suurimpia alustayhtiöitä ja jo niiden ”lähettikumppaneina” työskentelee Suomessa tuhansia ihmisiä. Tällä hetkellä he ovat yrittäjän asemassa – monet tahtomattaankin. Tämä tarkoittaa, että heillä ei ole oikeutta esimerkiksi työttömyysturvaan, heitä ei tarvitse työnantajan puolesta vakuuttaa eikä heillä ole mahdollisuutta sairauslomaan.

– Ruokalähetit vastaavat yrittäjän tapaan itse työnteon riskeistä ja kuluista, kuitenkin ilman yrittäjän vapautta päättää itse työstään ja mahdollisuutta päästä hyötymään taloudellisesti yhtiön kasvusta, Arhinmäki kirjoittaa.

Työneuvosto on nyt linjannut, että ruokalähetit eivät ole yrittäjiä, vaan työsuhteessa, sillä työskentely täyttää työsuhteen tunnusmerkistön. Lausunto on Arhinmäen mukaan merkittävä. Sillä on vaikutusta siihen, miten alustatalousyhtiöt toimivat Suomessa ja millaisia alustayhtiöitä Suomeen mahdollisesti myöhemmin tulee.

– Työntekijälle kuuluu Suomessa oikeuksia ja turvaa, kuten irtisanomissuoja, työsuojelu sekä riittävä sosiaaliturva. Ruokalähettien yhteiskunnallisen turvaverkon tulee vastata heidän asemaansa työntekijöinä. Samalla on tärkeää huomioida, että alustayhtiöt luovat matalan kynnyksen työpaikkoja, joita tarvitaan myös jatkossa. Alustayhtiöiden tulee voida ennakoida vastuitaan työnantajina, Arhinmäki toteaa.

ILMOITUS

Oikeudenkäyntien sijaan lakiteitse

Hänen mukaansa pitkien oikeudenkäyntikäsittelyjen sijaan tämä on asia, joka voidaan ratkaista lainsäädäntöä muuttamalla.

– On kohtuutonta, että lain tehokas toimeenpano edellyttäisi yksittäisen työntekijän vievän asiansa oikeuteen.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työsopimuslain työsopimuksen käsitettä täsmennetään siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään työelämän epävarmuuden vähentämiseksi. Alustatalous on tässä keskiössä.

– Alustatyölle tulee luoda reilut pelisäännöt, jotta alustataloudessa työskentelevien asema turvataan, mutta alustayhtiöt uskaltavat edelleen luoda työpaikkoja. Tämä voitaisiin tehdä luomalla laki alustatyöstä tai muuttamalla työsopimuslakia, ehdottaa Arhinmäki.