Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Suomessa ollaan koronan myötä keskitytty toimiin kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi, ja välillä on ollut voimakkaita toimenpiteitä talouden hinnalla, kun Suomessa on menestyksekkäästi pystytty torjumaan vakava pandemian uhka. Huolimatta siitä, että toimenpiteet ovat purreet, ovat erityisesti oikeistolaista politiikkaa haikailevat kaivanneet vähemmän rajoituksia talouteen. Samalla on allekirjoitettu hyväksyntä suuremmille määrille kuolonuhreja talouden nimissä. Koko kesä puhuttiin, oravanpyörän hiljennettyä, kaipuusta aikaan ennen koronaa, niin sanottuun vanhaan normaaliin.

Kriisi on aina myös mahdollisuus, ja elinvoimainen organismi, tässä tapauksessa suomalainen yhteiskunta pystyy niin halutessaan korjaamaan vanhoja vikoja. Yksi suuri epäkohtahan meillä ja muuallakin länsimaisissa yhteiskunnissa on ilmastonmuutoksen kiihtyminen, tuloerojen ja kansalaisten eriarvoisuuden lisääntyminen. Nyt meneillään olevan kriisin aikana meillä on mahdollisuus pureutua ongelmiin, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle, kun hallitus on tasapainoillut kansalaisten terveyden ja turvallisuuden sekä yritysten kilpailukyvyn välillä.

Suomessa pitäisi nyt aloittaa keskustelu perustuslain muutoksista liittyen omistamiseen ja sitä kautta myös taloudellisen tasapuolisuuden lisäämiseen. Ensimmäinen askel olisi turvata perustuslailla veden, metsien, kaivosten, rautateiden, vesi- ja ilmaliikenteen, pankkien, terveydenhoidon, koulutuksen, telekommunikaatioyhteyksien sekä kunnallisten tuotantolaitosten omistus siten, että ne määritellään julkiseksi omaisuudeksi ja toiminnaksi, jota ei luovuteta yksityisen voitontavoittelun armoille.

Miksemme aloittaisi keskustelua omaisuuden määrittelystä ja niistä toiminnoista, jotka on turvattava kaikille tasapuolisesti?

Samuli Heinonen
Ylivieska