Lehtikuva/Roni Lehti

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat olleet ja ovat edelleen etulinjassa koronakriisissä. Henkilöstön suojaaminen koronalta on keskeinen asia taistelussa virusta vastaan. Jos työntekijöiden turvallisuudesta ei huolehdita, myös asiakkaiden turvallisuus on vaarassa.

Kriisin alussa oli suuri tarve selkeille toimintaohjeille työpaikoilla. Viranomaisilta onkin saatava nopeita, yksiselitteisiä ohjeita, että hoitajat voivat suojata itsensä ja hoidettavansa.

Epidemia siirsi hoitajia työskentelemään heille vieraissa paikoissa ja olosuhteissa lyhyellä varoitusajalla. Suojavarusteita ei aina ollut kaikkialla saatavilla, mikä vaaransi hoitajien ja hoidettavien turvallisuuden. Myös perehdytyksessä oli puutteita. Toimintaohjeet ja käsitteet erilaisista suojaimista sekä niiden suojaavuudesta olivat ristiriitaisia. Voidakseen työskennellä ja toimia asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä hyväksi, on hoitajilla oltava tarvittavat tiedot, taidot ja välineet turvallisen hoidon toteutukseen.

Työntekijöiden perehdyttämisestä sekä riittävästä hoitajamitoituksesta on huolehdittava jo normaaliaikana. Poikkeusoloissa tilanteet kärjistyvät ja heikko henkilöstömitoitus muodostuu entistä suuremmaksi turvallisuusriskiksi. Hoitajat joutuivat keväällä monin paikoin työskentelemään vajaalla henkilöstöllä kovassa kiireessä.

Koronakriisi on osoittanut, että työpaikoilla tarvitaan turvallisuutta edistäviä toimia.

Silja Paavola
puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer