Lehtikuva/Vesa Moilanen

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa ainakin vuoden loppuun. Etäopetusta suositellaan korkeakouluille kiihtymis- ja toiselle asteelle leviämisvaiheessa.

Hallitus on antanut alueille joukon suosituksia koronarajoituksiksi. Samalla hallitus antoi valtakunnallisen etätyösuosituksen, joka on voimassa ainakin vuoden loppuun.

Epidemian hallintaan on määritelty kolme tasoa: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoana leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Kiihtymisvaiheessa olevien sairaanhoitopiirien alueella suositellaan, että ei pidettäisi yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia. Leviämisvaiheessa raja olisi 10 ihmistä.

Hallituksen torstaina antamat linjaukset ovat vain suosituksia alueille. Hallitus haluaa välttää valmiuslain aktivointia ja yrittää pärjätä normaaliaikojen lainsäädännöllä. Päätökset ovat näin pitkälti alueiden eli sairaanhoitopiirien, kuntien ja aluehallintovirastojen vastuulla.

ILMOITUS

– Tänään me tulemme alueiden tueksi, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tiedotustilaisuudessa.

Aikuisten harrastustoiminta voitaisiin keskeyttää

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Sen voimassaoloa tarkastellaan uudelleen vuoden loppuun mennessä.

Hallitus suosittelee, että julkisen sektorin työntekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Vastaava laaja etätyösuositus on voimassa myös yksityisillä työnantajilla. Etätyösuositukset eivät ole oikeudellisesti työnantajia sitovia.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan kaikilla toimilla, joilla vähennetään ihmisten läheistä kanssakäymistä, on väliä. Tautitilanne on hänen mukaansa vielä kokonaisuutena hallinnassa, mutta epidemia on edennyt toiseen vaiheeseen.

Yleisötilaisuuksissa sisällä osanottajamäärä rajattaisiin puoleen normaalista, jos alue on kiihtymisvaiheessa. Leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksia tarvittaessa kiellettäisiin.

Julkisten tilojen asiakasmäärä rajattaisiin puoleen kiihtymisvaiheessa. Leviämisvaiheessa ne voitaisiin sulkea tarvittaessa kokonaan, mutta Saarikko toivoi, että esimerkiksi kirjastot pysyisivät auki koko kriisin ajan.

Aikuisten harrastustoiminnan osalta hallitus suosittaa, että kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla keskeytettäisiin ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa sellaisten tilanteiden osalta, joissa on korkea tartuntariski. Tällaisia ovat Saarikon mukaan esimerkiksi joukkueurheilulajit, joihin liittyy fyysinen läheisyys ja hikoilu.

Lapsiin ja nuoriin osuvat rajoitukset viimesijaisia

Hallitus suosittelee yliopistoja ja ammattikorkeakouluja siirtymään etäopetukseen kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla.

Epidemian vaikeimmassa vaiheessa eli leviämisvaiheessa olevilla alueilla hallitus suosittelee etäopetusta toisen asteen oppilaitoksille. Tämän tulisi hallituksen mukaan kuitenkin olla viimesijainen keino.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan hallituksen lähtökohtana on, että lapsiin ja nuoriin liittyvien rajoitustoimien on oltava viimesijaisia.

– Tämän syksyn alussa totesimme opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta, että lähiopetuksessa pysyminen on tämän syksyn aikana ensisijainen vaihtoehto. Tämä linja on edelleen voimassa, Andersson sanoi.

Andersson huomautti, että kouluissa olleista altistuksista huolimatta jatkotartunnat kouluissa ovat edelleen hyvin harvinaisia.

Perusopetuslakia on väliaikaisesti muutettu siten, että opetuksen järjestäjän päätöksellä voidaan hyödyntää etäopetusta. Andersson kertoi, että ministeriö on antanut lausunnolle hallituksen esityksen, jolla väliaikaisuus voisi jatkua myös kevätlukukauden 2021.

Etäopetukseenkin siirtyessä oppilaitosten tulisi kuitenkin huomioida välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.