Lehtikuva/Emmi Korhonen

Vasemmistoliiton kansanedustajat iloitsevat hallituksen esityksestä, joka laajentaa oppivelvollisuutta.

Kansanedustaja Katja Hännisen mukaan tänään torstaina on lasten yhdenvertaisuuden kannalta merkittävä päivä Suomessa, kun hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta sekä maksuttomasta toisesta asteesta annetaan eduskunnalle. Tulevaisuudessa toisen asteen oppimateriaalit ovat maksuttomia sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

– Suomessa on pidetty tärkeänä, että koulutusjärjestelmä takaa etenemisen mahdollisuudet kaikille. Tämän takaa parhaiten maksuton koulutus kaikille. Se on paljon tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa kuin leimaava ja byrokraattinen tuki pienituloisille. Lisäksi varsinkin harvaan asutulla maaseudulla, missä koulumatkat ovat pitkiä, todella merkittävää on myös parannukset koulumatkatukeen, Hänninen sanoo.

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo arvioi, että kyseessä on tärkein koulutuspoliittinen uudistus vuosikymmeniin.

Oikeus oppia kuuluu kaikille.

– Suomi on ennenkin päässyt vaikeiden aikojen yli panostamalla osaamiseen. Onneksi meillä on hallitus, joka uskaltaa tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka katsovat pitkälle tulevaisuuteen, hän toteaa.

Panostusta perusasioihin

Hänninen muistuttaa siitä, että vaikka maksuttomuus on tärkeää erityisesti pienituloisille perheille, sillä on paljon merkitystä myös muille perheille.

ILMOITUS

– Viiden lapsen äitinä tiedän henkilökohtaisestikin, miten paljon opiskeluun voi mennä rahaa monilapsisessa perheessä. Lisäksi elämässä voi aina tulla eteen myös yllättäviä taloudellisia vaikeuksia, minkä koronakriisi on nyt todella tuonut esille, hän sanoo

– Monissa perheissä vakaaltakin näyttäneeltä toimeentulolta on lähtenyt pohja pois. Nyt on entistäkin tärkeämpää, että panostamme perusasioihin, kuten maksuttomaan koulutukseen.

Hän painottaakin sitä, että koulutukseen panostaminen on koronakriisin jälkihoidossa entistäkin ajankohtaisempaa.

– Lasten tulevaisuuteen satsaaminen on oikeudenmukainen ja tehokas tie ulos kriisistä. Meillä ei ole varaa syrjäyttää yhtäkään nuorta. Hyvinvointivaltiossa ei ajatella, että kaikille lapsille tarjottavat maksuttomat oppimateriaalit on rahan tuhlausta, Hänninen arvioi.

– Haluamme antaa viestin jokaiseen perheeseen, että Suomessa edelleen arvostetaan koulutusta ja halutaan kehittää koulutusjärjestelmää entistä paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Tämä uudistus on kuitenkin paljon enemmän kuin vain maksuttomat oppimateriaalit kaikille, sillä maksuton koulutus on parasta muutosturvaa myös elämän yllättävissä kriiseissä. Niitä voi tulla meille kaikille.

Kohti tasa-arvoa

Oppivelvollisuus päättyy tulevaisuudessa, kun henkilö täyttää 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

– Oppivelvollisuus päivitetään nyt niin, että se takaa kaikille tarvittavan osaamisen nykyistä paremmin. On myös tärkeä ymmärtää, että kyseessä ei ole pelkkä mekaaninen oppivelvollisuusiän nostaminen, vaan laaja lakipaketti. Sen osana kohdennetaan lisää pysyviä resursseja tukeen ja ohjaukseen, Honkasalo toteaa.

Toisen asteen maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Honkasalon mukaan aidosti maksuton toinen aste edistää lapsen oikeutta koulutukseen ja parantaa suomalaisen koulutusjärjestelmän yhdenvertaisuutta.

– Oikeus oppia kuuluu kaikille. Toisen asteen oppimateriaalimaksut ovat pahimmillaan este, joka vaikeuttaa myös korkeakoulutukseen etenemistä. Kouluttamattomuus periytyy Suomessa edelleen, ja lasten taustan vaikutus on alkanut taas kasvaa, hän sanoo.

Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on viime vuosikymmeninä pudonnut nopeasti. Honkasalo ennustaa, että tulevina vuosikymmeninä koulutustason merkitys tulee entisestään kasvamaan.

– Koulutustaso on vahvasti yhteydessä myös hyvinvointiin ja terveyteen.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!