Lauri Hannus

Korkeat siirtomaksut ovat kurittaneet suomalaisia vuodesta 2013 lähtien, jolloin astui voimaan sähkömarkkinalain uudistus.

Sähkön siirtomaksujen kuriin laittamista vaativa Omakotiliiton kansalaisaloite on kerännyt ensimmäisen viikon aikana 20 000 nimeä.

– Allekirjoitusten kertyminen kertoo, että ihmiset kokevat korkeat sähkön siirtomaksut epäoikeudenmukaisiksi ja ylisuuriksi. Kansalaisaloitteen tavoite on varmistaa, ettei monipoliasemassa oleva, perusturvaa tarjoava yritys voi kerätä ylisuuria voittojaan kansalaisten taskuista” sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.

Hän toteaa, että sähkömarkkinalain uudistuksen myötä siirtoyhtiöillä on kannuste investoida sähköverkkoihin kustannustehottomasti ja veloittaa jättimäisiä voittoja kansalaisilta. Eikä kansalaisella ole mahdollisuutta kilpailuttaa tai vaihtaa jakeluverkkoyhtiötään.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan lainsäädäntöön muutosta, joka velvoittaa yhtiöt tekemään kustannustehokkaita verkkoinvestointeja ja kohtuullistaa niiden tuottoja.

Eurooppalainen laskentamenetelmä olisi meillä säästänyt kansalaisten rahoja miljardin euron verran

ILMOITUS

Omakotiliitto mainitsee esimerkkinä vuoden 2018, jolloin yhtiöt olivat oikeutettuja perimään yhteensä 852 miljoonaa euroa tuottoa investoinneistaan.

Jos laskentamenetelmä muutettaisiin vastaamaan vakiintunutta eurooppalaista tapaa, tuotto olisi ollut 480 miljoonaa euroa pienempi. Yhtiöt olisivat saaneet voittoa 372 miljoonaa, ja suomalaisille olisi jäänyt puoli miljardia enemmän rahaa käyttöön, Omakotiliitto laskee.

Omakotiliiton omakotiyhdistykset ovat mukana kampanjassa. Omakotiliittoon kuuluu 250 paikallisesti vaikuttavaa jäsenyhdistystä ja yhteensä 72 000 omakoti- ja rivitaloasujaa ja vapaa-ajan asukasta.

Keväällä 2020 Omakotiliiton toteuttamassa sähkönsiirtokyselyssä vastaajista 95 % vaati järeämpiä toimia sähkön siirtomaksujen kasvun pysäyttämiseksi ja oli valmis allekirjoittamaan kansalaisaloitteen.

Omakotiliiton aloite avautui kansalaisaloite.fi -palvelussa keskiviikkona 7.10.