Lehtikuva/Jyrki Nikkilä

Työntekijöillä on paljon pelissä, kun siirrytään talokohtaisiin sopimuksiin.

Metsäteollisuus ry luopuu työehtosopimusten tekemisistä siirtääkseen sopimusneuvottelut yritystasolle. SAK:n johtajan Heli Puuran mukaan käytännössä voi tapahtua päinvastoin kuin paikallisen sopimisen lisäämisen kannattajat toivovat. Luopuminen valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta kaventaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia metsäteollisuuden työpaikoilla, hän kirjoittaa SAK:n verkkosivuilla .

Puura selittää tätä sillä, että työlainsäädännön keskeinen lähtökohta on työsuhteen heikomman osapuolen suojelu. Sen vuoksi osa lainsäännöksistä on pakottavia eli niistä ei työehtosopimuksellakaan voi sopia toisin.

Osa lainsäännöksistä on kuitenkin valtakunnallisilla työehtosopimuksilla toisin sovittavia. Se antaa mahdollisuuksia alakohtaiseen laista poikkeavaan sopimiseen, mikäli valtakunnalliset työnantajajärjestöt ja ammattiliitot ovat sopimustoiminnassa tasavertaisia.

”Nämä joustavat alakohtaiset toisinsopimisen mahdollisuudet loppuvat, kun siirrytään yritystasoiseen sopimiseen”, Puura toteaa.

Hänen mukaansa metsäteollisuuden työntekijöillä on uudessa tilanteessa paljon pelissä. Alakohtaiset työehtosopimukset määrittävät työehtojen vähimmäistason, mutta eivät maksimia.

ILMOITUS

Palkat ja korvaukset sovittava uudelleen

Tämä kaikki esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksessa on vaarassa lakata, jos talokohtaisilla työehtosopimuksilla ei pystytä sopimaan vastaavista: vähimmäispalkat, sopimuskauden palkankorotukset, vuoro- ja lauantailisät, arkipyhäkorvaukset, työajan lyhentämiskorvaukset, palvelusvuosilisät, työmatkalta maksettavat päivärahat ja kilometrikorvaukset, pidemmän sairausajan palkka, äitiysvapaan palkat, lomaraha ja lakia parempi vuosiloma-ajan palkka.

Myös luottamusmiesten asemaa koskevat määräykset ovat pitkälti työehtosopimuksissa.

Puura ennakoi neuvotteluista haastavia etenkin pienillä työpaikoilla, joissa arjen täyttävät normaalit tuotannon ja liikeyrityksen johtamisen asiat. Myös tehtyjen yrityskohtaisten sopimusten soveltaminen, tulkinta ja mahdolliset riidat voivat viedä aikaa ja vaivaa.

Uudessa tilanteessa ammattiliiton jäsenyyden merkitys kasvaa entisestään, jotta työehtojen kollektiivinen neuvotteleminen ja sopiminen ovat mahdollisia, Puura toteaa.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!