Lehtikuva/Emmi Korhonen

Naisjärjestöt peräänkuuluttavat vastuullista toimintaa kunnilta, kun valtion myöntämien koronatukien suuntaamisesta päätetään.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry toivoo kuntien suuntaavan tukia potilasjonojen yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen purkuun.

Järjestö muistuttaa, että koronakevään jälkiseuraukset näkyvät jo pidentyneinä hoitojonoina ja hoitotakuun rikkomuksina. Nyt hallitus on myöntänyt lisätukia kunnille. Näitä tukia tulisikin järjestön mukaan nyt kohdentaa siten, että potilaille voidaan tarjota sairauksien tutkimusta ilman viiveitä ja oikea-aikaista hoitoa.

Kolmannella sektorilla tärkeä rooli

Naisjärjestöt muistuttavat myös kolmannen sektorin tärkeästä roolista hoivataakan keventäjänä.

– Kunnille huonosti hoidettu hoivavelka voi pahimmillaan aiheuttaa pitkäkestoisia taloudellisia seurauksia, kun palveluntarve kasaantuu. Monien sairauksien hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi, kun varhainen diagnosointi ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito jäävät sivuun pandemiaa hoidettaessa, todetaan Naisjärjestöjen kannanotossa.

Terveydenhoidon suurimmat väliinputoajaryhmät on kannanoton mukaan tunnistettava ja on tarkasteltava myös pandemia-ajan ratkaisujen sukupuolivaikutuksia.

– Esimerkiksi ikääntyneet naiset ovat olleet kovilla, sillä he ovat yksi kaikkein pienituloisimmista ryhmistä, mikä kaventaa heidän toimintamahdollisuuksiaan, toteaa NYTKIS.