Pekka Pajuvirta
Liikuntapolitiikkaa ja -kulttuuria käsittelevän kirjoitussarjan aiemmat osat on julkaistu 14.8., 28.8., 11.9. ja 25.9. ilmestyneissä lehdissä. l

Liikuntakulttuurimme ja sen toimintaympäristön muutoksessa TUL:n seurojen toiminta on ongelmissa. Miten rakentaa yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa työväenaate ei uusiudu enää työväentalojen ja työläiskaupunginosien kokonaiskulttuurin ilmapiirissä? TUL:n seurojen toiminta on nähtävä osana asuinympäristöjen kokonaisuutta, niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

Kysymys on uudentyyppisen yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ja kyläkulttuurin rakentamisesta, jossa etsitään monipuolisesti erilaisia yhteistyökumppaneita yhteisten arvojen pohjalta. Kysymys ei ole vain liikunnan alueella tapahtuvasta yhteistyöstä ja vielä vähemmän kilpaurheilua koskevasta yhteistyöstä vaan TUL:n seuratoiminnan niveltämisestä kaupunginosan tai kylän asukkaiden, lasten, nuorten, työikäisten ja eläkeläisten elämään.

Olen toiminut Helsingissä Käpylän Urheilijoiden (TUL) puheenjohtajana muutamaa välivuotta lukuun ottamatta vuodesta 1982, jolloin elvytimme seuran toiminnan noin 15 vuoden hiljaiselon jälkeen. Seuramme on perustettu vuonna 1921, vuosi Käpylän perustamisvuoden jälkeen. Täytämme siis ensi vuonna sata vuotta.

1990-luvulta lähtien olemme pyrkineet kehittämään Käpylässä uudentyyppistä kaupunkikulttuuria, jossa TUL:n seura voi olla aktiivisesti mukana. Seuramme oli ja on ollut aktiivisesti mukana Käpylän kyläjuhlien järjestelyissä. TUL:n temppurata on ollut erinomainen väline tehdä seuraa tunnetuksi. Vuonna 1995 perustettiin Käpylän yhdyskuntaklubi ylläpitämään alueella nuoriso- ja asukastilaa. Käpylän Urheilijat on ollut kiinteästi mukana tässä toiminnassa. Jopa niin, että seurallamme ja Käpylän yhdyskuntaklubilla on ollut jo kymmenen vuoden ajan samoista henkilöistä koostuvat hallitukset. Lasten ja nuorten liikunta on ollut mahdollista niveltää alueen nuorisotoimintaan. Hyödyt ovat olleet molemminpuolisia, ja eniten ovat hyötyneet lapset ja nuoret monipuolisesta TUL:n periaatteiden mukaisesta maksuttomasta toiminnasta.

Seurallamme ja Käpylän klubilla on hyvä yhteistyö Käpylän peruskoulun ja yhtenäiskoulun kanssa. Olemme huolehtineet liikuntavälineiden lainauksesta peruskoulun välituntiliikuntaan sekä koulupäivän jälkeiseen koulupihaliikuntaan. Jalka- ja koripallot ovat Reilun kaupan palloja, joten lainaustoimintaan on liittynyt tietty solidaarisuuskasvatuksen näkökulma. Toiminnassa on otettu huomioon maahanmuuttajataustaisten lasten integroiminen toimintaan.

ILMOITUS

Huolehdimme myös peruskoulussa ja yhtenäiskoulussa kerhotoiminnasta shakin ja sirkuskoulun osalta. Yhteistyössä koulujen kanssa toiminnat on voitu järjestää maksuttomina. Lisäksi meillä on hyvä yhteistoiminta Käpylän kirjaston kanssa. Syksyllä tulemme järjestämään kirjastossa alueellamme kaikille avoimen yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja rauhankasvatuskoulutuksen.

Uskon, että TUL:n seurojen tulevaisuus on yhteistyössä erilaisten asuinaluejärjestöjen, koulujen, kirjastojen ja vanhempainyhdistysten kanssa liikunnan ja kulttuurin kohtaamisissa.

Kirjoittaja on Käpylän Urheilijoiden puheenjohtaja ja Liikuntalakioppaiden toimittaja

Liikuntapolitiikkaa ja -kulttuuria käsittelevän kirjoitussarjan aiemmat osat on julkaistu 14.8., 28.8., 11.9. ja 25.9. ilmestyneissä lehdissä. l