Turun kaupunki tiedottaa, että yt-neuvottelut on saatu päätökseen ja että kaupunginjohtaja ehdottaa henkilöstön eduista säästämistä ja vain kaupungin johdon lomauttamista.

Turun kaupungin yt-neuvotteluissa on löydetty neljän miljoonan euron säästöt, jotka saadaan aikaan lukuisin erilaisin tilapäisin toimenpitein.

Kaupunginjohtaja Minna Arve esittää maanantaina 12.10. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle henkilöstön etuihin kohdistuvia säästöjä, sijaisten käytön aikaisempaa tiukempaa harkintaa sekä vain kaupungin johdon lomauttamista. Muuta henkilöstöä ei ehdoteta lomautettavaksi.

Henkilöstöjärjestöt ovat jättäneet kaupunginjohtajan esitykseen eriävän mielipiteen, jonka mukaan kaupungin johto ei antanut henkilöstön edustajille riittäviä tietoja yt-neuvottelujen käymiseksi.

– Vaikuttaa siis siltä, että tosiasiallisia neuvotteluja ei koskaan käytykään, kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindfors (vas.) sanoo.

– Kysymys kuuluu, onko kaupungin johdolla puutteita yhteistoimintalain osaamisessa, hän jatkaa.

ILMOITUS

Sijaiskielto lisää henkilökunnan taakkaa

Itse kaupunginjohtajan esityksestä hän toteaa olevan hyvä, että kaupunginhallitukselle ei esitetä kaupungin elintärkeitä palveluja tuottavien työntekijöiden lomauttamista.

– Kuitenkin sijaisten käyttöä aiotaan rajoittaa, mikä lisää entisestään rasittuneen henkilökunnan taakkaa. Lisäksi joitakin henkilöstön työetuja leikattaisiin, ja palvelujen aukioloaikoja saatetaan rajata.

Työehdoista ja palveluista leikkaamisen sijaan kaupunginjohtajan olisi Lindforsin mukaan syytä etsiä säästöjä ensi vuoden budjettiin kaupunginjohtajan toimialan ei-välttämättömistä hankkeista ja mahdollisesta veronkorotuksesta.

Henkilöstömenoista säästetään yli kolme miljoonaa

Turun kaupungin yt-neuvottelut aloitettiin syyskuun puolivälissä, kun vuoden 2020 taloudellinen tilanne oli heikentynyt koronan takia merkittävästi. Vuosikate on vajoamassa 17,4 miljoonaa alijäämäiseksi. Summasta henkilöstömenojen sopeuttamistarve määriteltiin 7,2 miljoonaksi euroksi. Neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa päättyivät viime keskiviikkona 7.10.

Neuvotteluissa on kaupungin tiedotteen mukaan löydetty tilapäisiä säästöjä hieman yli neljän miljoonan edestä, joten henkilöstömenoista säästettävää jäi vielä yli kolme miljoonaa euroa.

– Kuultuani neuvotteluissa järjestöjen edustajia en ole esittämässä kaupunginhallitukselle koko henkilöstön lomautuksia – tässä tilanteessa niillä olisi ollut liian suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja palveluiden tuottamiseen kuntalaisille, sanoo kaupunginjohtaja Arve.

Sen sijaan kaupunginjohtaja Arve esittää Turun kaupungin johtoa koskevia kahden viikon lomautuksia joulukuulle 2020. Johto tarkoittaa kaupunginjohtajaa ja toimialojen johtoryhmien jäseniä sekä konsernihallinnon palvelualueiden sekä yksiköiden johtajia. Näitä henkilöitä on kaupungilla yhteensä 57. Lomautuksissa huomioidaan jo pidetyt talkoovapaat.

Muita keinoja säästöiksi kaupunginjohtajan esityksessä ovat henkilöstön virkistysrahan tilapäinen leikkaus, koulutus-, matka-, edustus- ja palvelukulujen leikkaus tälle vuodelle, lounastuesta luopuminen muissa kuin hoitolaitoksissa ja rekrytointien ja sijaistuksien aikaisempaa tiukempi harkinta.

– Esitän myös, että käynnistämme selvityksen säästöjen löytämiseksi myös pysyvästi, koska tiedämme kuntatalouden haastavan tilanteen jatkuvan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Säästökohteiden etsinnässä on hänen mukaansa hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen Turun kaupungin henkilöstöltä tulleita säästöideoita, joita on jo lähes 600.