Jarkko Mänttäri

Suomalaisnuoret kokevat etätöiden hankaloittaneen heidän menneen kesän kesätyösuhteitaan. He sanovat työyhteisön jääneen etätöissä aiempaa hajanaisemmaksi ja työkaverien etäisemmiksi.

Etätöissä kesätyöarjen kontaktit rajoittuivat monella videopalavereihin ja niissä puhutaan yleensä vain työasioista. 14–29-vuotiaiden suomalaisten kesätyökokemuksia selvitti Oikotie Vastuullinen kesäduuni -kampanjassaan.

Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimuksessa menestyneistä yrityksistä useimmissa työt tehdään työpaikalla. Kesätyösuhteilla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, sillä nuorten kokemukset ovat yksi työkulttuurin peili. Oikotien tutkimuksen arvosteluasteikko oli 1–4. Suomalaistyönantajien kokonaispistekeskiarvo vastuullisuudessa on 3,59, mikä on hieman korkeampi kuin viime vuonna ja ylipäätään samalla tasolla viime vuosien kanssa. Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimukseen vastasi 6404 kesätyöntekijää.

Ideoiden esiin tuominen hankaloituu

– Etätöissä työarjen kontaktit rajoittuvat monella videopalavereihin ja niissä puhutaan yleensä vain työasioista. Se nuorten tuntemuksissa näkyy. Spontaani yhteys työkavereihin on etänä hankalampaa kuin samassa tilassa. Siksi kesätyöntekijät kokivat tänä vuonna, että kollegoihin tutustuminen oli aiempaa hankalampaa. Tuttu tunne monelle muullekin koronapoikkeusajan etätyöläiselle, Oikotien kampanjajohtaja Päivi Salminen-Kultanen kommentoi.

Etätyön koetaan hankaloittavan myös omien ajatusten ja ideoiden esiin tuomista. Se on harmillista erityisesti korkeakoulutaustaisten mielestä.

– On kuitenkin ilahduttavinta ja yllättävääkin, että suomalaisnuorten kokonaistyytyväisyys kesätyökokemukseensa ei kärsinyt koronan aiheuttamien poikkeusten vuoksi.

ILMOITUS

Nuorille kesätyö osa urasuunnitelmaa

Tämän vuoden Vastuullisin kesäduuni -työnantaja-rankingissa on nähtävissä, että useimmat kilpailussa pärjänneet ovat yrityksiä, joiden kesätyöt tehdään työpaikalla. Se heijastaa sitä näkemystä, kuinka tärkeä työyhteisö on nuorelle sekä viihtymisen että oppimisen kannalta.

– Moni nuori suhtautuu kesätyöhönsä erittäin kunnianhimoisesti. He haluavat selkeät tavoitteet ja keinot päästä tavoitteisiinsa. Halutaan oppia ja kehittyä. Moni nuori suunnittelee nykypäivänä tulevaisuuttaan hyvin systemaattisesti, ja kesätyöpestit ovat niissä suunnitelmissa askelia eteenpäin. Tämä mentaliteetti työnantajien on hyvä huomioida. Nuoret asettavat odotuksia kesätyönantajia kohtaan, Salminen-Kultanen kertoo.

Kesätyöntekijöille ovat tärkeitä työkaverit, hyvä työilmapiiri ja verkostoituminen organisaatiossa. Siksi koronan pakottama etätyö aiheutti penseyttä. Täysivaltaisena työyhteisön jäsenenä nuori oppii kollegoilta ja saa sparrausta sekä pääsee kertomaan omia ideoitaan.

Työn mielekkyyttä kysyttäessä alle 18-vuotiaiden arviot olivat täysi-ikäisiä myönteisempiä.

– Nuoret olisivat kaivanneet enemmän valmiuksia itsensä ja oman työskentelynsä johtamiseen, koska se korostuu etätöissä. Myöskin työskentelytavoista etätyön aikana olisi haluttu saada enemmän tietoa. Mutta on huomioitava, että koronatilanne oli uusi kaikille, mukaan lukien työnantajat, Salminen-Kultanen toteaa.

Rekrytointipalvelu Oikotie teetti Vastuullinen kesäduuni 2020 -tutkimuksen tutkimusyhtiö IROResearchilla. Tutkimukseen vastaaminen toteutettiin verkkokyselynä kesä–elokuussa 2020.