Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Etätyö aiheuttaa monille palkansaajille muutoksia muun muassa työmatkakuluihin ja työtilojen järjestelyihin, mikä voi aiheuttaa muutoksia verovähennyksissä.

Vähennystä etätyöstä voi hakea jo nyt. Se kannattaa, jos etäpäiviä on yli puolet työpäivistä.

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Verottaja tekee sen viran puolesta. Sitä pienempiä kustannuksia ei näin ollen kannata vaatia vähennettäviksi.

Kysymyksiin vastaa Verohallinnon ylitarkastaja Minna Palomäki henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.

Miten käy työmatkavähennykselle, erityisesti silloin, kun teen osittain etätyötä ja osittain työskentelen paikan päällä työpaikalla?

Palkansaaja voi vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja toteutuneen matkustuksen perusteella. Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa on omavastuu 750 euroa. Matkakuluista saa siis vähentää vain sen osan, joka ylittää 750 euroa. Asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina voi vähentää myös kasvomaskikuluja kaksi euroa työpäivältä, jos käyttää maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välillä.

ILMOITUS

Voinko tehdä etätöissä työhuonevähennyksen? Onko merkitystä sillä, että työajastani on esimerkiksi yli tai ali 50 prosenttia etätyötä?

Palkansaaja voi saada työhuonevähennyksen, jos hän tekee säännöllisesti etätöitä. Jos etätyöpäiviä on yli 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä, vähennyksen määrä on 900 euroa. Jos etätyöpäiviä on alle 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä, vähennyksen määrä on 450 euroa.

Kaikille palkansaajille myönnetään automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys. Tulonhankkimiskuluista kannattaa siis vaatia vähennystä vain, jos niiden määrä ylittää 750 euroa.

Voinko vähentää työvälineiden kustannuksia, jos joudun hankkimaan niitä etätöitä varten?

Työvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, näyttö ja näppäimistö. Jos palkansaaja hankkii työvälineitä itse, hän voi vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä. Koska myös työvälineet ovat tulonhankkimiskuluja, 750 euron tulonhankkimisvähennys pätee myös tässä.

Muuttaako etätyö lounasetuni verotusta?

Ei muuta miksikään. Etätyöpäivä on samanlainen työpäivä kuin on työpaikalla. Voi käydä lähiravintolassa tai tilata ravintolaruuan kotiin.

Voinko vähentää esimerkiksi etätöissä syntyviä sähkökustannuksia? Jos voin, miten se pitää ilmoittaa?

Jos palkansaaja tekee kotona etätyötä, vähennyksen määrä vaihtelee etätyön määrän mukaan eli on joko 450 euroa tai 900 euroa. Toinen vaihtoehto on vähentää työtilasta aiheutuneet todelliset kulut, esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut sekä kalusteet. Hän ei voi vähentää molempia vaihtoehtoja veroilmoituksellaan.

Minkälaisia kuitteja verottaja haluaa vähennysoikeuden osoittamiseksi?

Verohallinto pyytää tositteita ja tarkempaa selvitystä tarvittaessa.

Voinko hakea vähennyksiä jo nyt?

(Kuluvan verovuoden) vähennykset voidaan huomioida jo nyt verokortilla.