Jarno Mela

Koronapandemia on luonut aivan uusia haasteita työpaikkojen työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnalle.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola painottaa, että työnantajan on turvattava työntekijöidensä terveys ja turvallisuus kaikissa työtehtävissä.

– Koronapandemian oloissa velvoite on erityinen, sillä moni työskentelee terveytensä ja jopa henkensä uhalla eri työtehtävissä, hän sanoo.

Työturvallisuusasioita tulisi Palolan mukaan käsitellä säännöllisesti yhteistoiminnassa työnantajien, henkilöstön edustajien ja työsuojelutoimijoiden välillä, mutta erityisesti koronan oloissa yhteistyö on hänestä välttämätöntä.

Työsuojelussa ei ole pikavoittoja

STTK:n henkilöstön edustajien tapahtumassa palkittiin tiistaina 6.10. Vuoden STTK:lainen työsuojeluvaltuutettu. Perusteluissa korostettiin pitkäjänteisyyttä työsuojelutyössä.

– Työsuojelussa ei tunneta pikavoittoja vaan se on jatkuvaa kehittämistyötä nopeastikin muuttuvissa työoloissa ja työtehtävissä. Kun perinteisesti työsuojelu on mielletty onnettomuuksia torjuvaksi fyysiseksi toiminnaksi, modernissa lisääntyvässä asiantuntijatyössä henkisen työsuojelun merkitys on yhä tärkeämpää. Stressi, uupuminen ja mielenterveyden ongelmat ovat modernin työelämän vitsauksia. Hyvällä ja ennakoivalla työsuojelulla niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.

ILMOITUS

Korona sai aikaan suomalaisessa työelämässä etätyön tiikerihypyn.

– Vuosikymmenet on puhuttu etätyön lisäämisestä, mutta korona teki muutamassa päivässä sen, mihin vuosikymmenten puhe ei pystynyt. Nyt voidaan puhua etätyön vallankumouksesta. Suomen talous on kestänyt vaikeaa korona-aikaa muita maita paremmin juuri siksi, että meillä valmiudet siirtyä etätyöhön olivat maailman huippua.

Etätyöstä työsuojelun uusi haaste?

– Vaikka moni on sopeutunut etätyön oloihin, se luo myös monenlaisia paineita. On osattava mitoittaa työn ja vapaa-ajan suhde oikein, huolehdittava itse tauoista ja palautumisesta, työergonomiasta ja monesta asiasta, joka työpaikoilla hoituu kätevästi. T

STTK muistuttaa työnantajia etätyössä olevien riittävästä vakuutusturvasta työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Etätyöhön työnantajan tulisi hankkia työntekijöille lisäturva vapaaehtoisella henkilövakuutuksella.

– Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan arviolta puoli miljoonaa palkansaajaa on työnantajan ottaman vapaa-ajan vakuutuksen piirissä. Läheskään kaikkien etätyötä tekevien vakuutusturva ei siis ole kunnossa, Palola arvioi.