Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

VTT: Jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun on merkittävin yksittäinen toimi.

Hallituksen asettamaa tavoitetta liikenteen päästöjen puolittamisesta ei ole mahdollista saavuttaa ilman, että bensiinin ja dieselin hinta nousee. Keinona on polttoaineverotuksen muuttaminen, ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön tilaamasta arviosta liikenteen päästövähennyskeinoista.

Arvio ei kuitenkaan sisällä tietoa siitä, miten paljon polttoaineiden hinnat kohoaisivat.

Merkittävin toimi liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n arvion mukaan jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun. Muita merkittäviä toimia ovat muun muassa tuet julkisille lataus- ja tankkausasemille ja taloyhtiöiden latausinfralle.

– Keskeistä on tunnistaa se, että nyt on käsitelty konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, painottaa yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintävirastosta.

Arvioituja toimenpiteitä on yhteensä 15 kappaletta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan vaikutustenarvioinnit osoittavat, että hallituksen tavoitetta liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ei voida toteuttaa ilman useita eri toimenpiteitä.

ILMOITUS

– Tavoitteena on liikkua puhtaammin, ei liikenteen vähentäminen, Antikainen sanoo.

Henkilöauto on välttämätön suurimmassa osassa maata. Antikaisen mukaan esimerkiksi ruuhkamaksuilla voi olla merkitystä alueellisesti, mutta ei valtakunnallisesti.

Sähköautojen hankintatuet kuuluvat keinoihin

Jakeluvelvoitteen laajentaminen ja muut fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen tähtäävät toimet vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä vaikutustenarviointien mukaan noin 0,28 megatonnia. Seuraavaksi tärkein keino on liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvillä toimenpiteillä, joilla päästöjä voidaan vähentää noin 0,17 megatonnia.

Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja kävelyn sekä pyöräilyn investointiohjelman toteuttaminen sekä julkisen liikenteen tuet.

Autokannan uusiutumisen vauhdittaminen supistaisi päästöjä 0,16 megatonnia. Autokannan uusiutumista voitaisiin kiihdyttää kiristämällä autonvalmistajiin kohdistuvia uusien autojen päästörajoja. Muita keinoja ovat muun muassa sähköautojen hankintatuet.

Merkitystä on myös jo toteutuneilla toimenpiteillä. VTT:n mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jo käyttöön otetuilla toimenpiteillä yhteensä noin 37 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Päästöjen vähentäminen 50 prosentilla edellyttää kuitenkin, että hiilidioksidipäästöt vähenevät vielä 13 prosenttiyksikköä lisää.