Lehtikuva/Emmi Korhonen

Myös arvostuksen puute vaivaa, ilmenee Sairaanhoitajaliiton kyselyssä.

Yli puolet Sairaanhoitajaliiton kyselyyn vastanneista hoitajista mietti koronapandemian keskellä alanvaihtoa. Lähes joka kolmas vastasi miettineensä sitä jo aiemminkin.

Vastaajista 40 prosenttia ilmoitti olevansa uupunut tai erittäin uupunut kevään ja kesän 2020 jälkeen. Toiset 40 prosenttia koki olevansa ajoittain uupunut.

Lähes kolme neljästä eli 73 prosenttia vastaajista ei ollut uupunut ennen koronapandemiaa. Reilu neljännes eli 27 prosenttia kertoi olleensa uupunut jo ennen pandemiakevättä.

– Jos yli puolet vastaajista on koronapandemian aikana miettinyt alanvaihtoa, on selvää, että toiseen aaltoon ei voida mennä samoista asetelmista kuin ensimmäiseen aaltoon: sairaanhoitajia ja heidän lähijohtajiaan on kuunneltava paremmin ja tuettava enemmän, katsoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela järjestön tiedotteen mukaan.

Kyselyyn vastasi alkusyksystä runsaat 2 300 Sairaanhoitajaliiton noin 50 000 jäsenestä.

ILMOITUS

Arvostuksen puute rasittaa

Hoitajien kokemukseen uupumisesta vaikutti muun muassa se, että monet heistä siirrettiin pandemian vuoksi uusiin tehtäviin. Perehdytys ei useinkaan ollut riittävä. Kyselyyn vastanneista lähes joka neljännellä vaihtui työtehtävä tai työpaikka.

Hoitohenkilöstön vaje pandemia-aikana on vastaajien mukaan johtunut pääasiassa sairauslomista tai siitä, että lisähenkilöstöä ei ollut palkattavissa. Osa heistä arvioi, että perusmiehitys tai henkilöstörakenne olivat alkujaankin puutteellisia.

Ongelmana koettiin myös arvostuksen puute työnantajan taholta. Tämä näkyi esimerkiksi riittämättömänä työturvallisuutena: joka toinen vastaaja koki työturvallisuutensa vaarantuneen vähintään silloin tällöin koronapandemian aikana. Lähes joka neljäs koki, että työturvallisuus vaarantui viikoittain tai useammin.

Kyselyssä oli yksi avoin kysymys: mitä sairaanhoitajat toivovat, jotta toisesta koronapandemia-aallosta selvittäisiin? Yleisin vastaus tähän oli toive, että työnantajat jättäisivät lomautukset ja sijaisten palkkaamisrajoitukset tauolle, jotta työntekijöitä riittää lisääntyvään tarpeeseen.