Antti Yrjönen

Mai Kivelä: Turkistarhauksen alasajolle laadittava kansallinen suunnitelma

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä ehdottaa aloitteessaan kansallisen suunnitelman luomista turkistuotannon alasajamiseksi sekä luopumistukijärjestelmää turkistarhauksen lopettavien tarhaajien suojaksi.

Kivelä teki eduskunnassa toimenpidealoitteen suunnitelmallisesta turkistarhauksen alasajosta.

Hän muistuttaa siitä, että turkistarhauskieltoja asetetaan nyt yhä useammassa Euroopan maassa sen vakavien eläineettisten ongelmien vuoksi. Lisäksi koronapandemia on nostanut jälleen esille, kuinka intensiivinen eläintuotanto on uhka myös ihmisille. Uutiset turkistarhoista koronaviruksen levittäjinä ovat huolestuttavia.

”Turkistarhaus on julmaa ja epäeettistä bisnestä”.

Kivelä korostaa aiheen ajankohtaisuutta. Sunnuntaina 4. lokakuuta vietetään kansainvälistä eläinten päivää.

Käytöshäiriöitä

Aloitteessaan Kivelä kuvaa tarkasti olosuhteita, joissa eläimiä turkistarhoilla Suomessa pidetään. Näissä lajityypillisen käyttäytymisen estävissä olosuhteissa eläinten erilaiset käytöshäiriöt ja terveysongelmat ovat yleisiä.

ILMOITUS

Lisäksi Kivelä painottaa alan taloudellisia vaikeuksia. Jo nykyisen, vanhentuneen ja pian korvattavan sääntelyn alaisuudessa turkistarhaus on taloudellisesti kannattamatonta. Talousvaikeudet osoittavat, että turkistarhaaminen on menneisyyden elinkeino. Eläinten olosuhteiden parantaminen tulisi alan mukaan liian kalliiksi, eikä merkittävä osa tarhoista onnistu tälläkään hetkellä noudattamaan nykyistä lainsäädäntöä eläinten hoito-olosuhteista.

– Kansainväliseen kehitykseen peilaten Suomi näyttäytyy takapajuisena ja eläinten oikeuksia polkevana yhteiskuntana, Kivelä summaa.

Luopumisjärjestelmä tarvitaan

Vasemmistoliitto vastustaa turkistarhausta ja tähtää yhteiskuntaan, jossa turkistarhaus on kielletty. Kivelä ehdottaakin aloitteessaan luopumisjärjestelmän luomista, jolloin turkistarhauksen alasajolle laaditaan siirtymisaika ja siirtymää toiseen elinkeinoon tuetaan. Turkistarhaajien luopumistukea voitaisiin rahoittaa EU:lta neuvotellusta elpymisvälineestä tai maatalouskirjekuoresta.

– Ehdotan, että ryhdymme toimiin kansallisen suunnitelman ja tarvittavien lainsäädäntömuutosten laatimiseksi. Turkistarhaus on julmaa ja epäeettistä bisnestä eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. On aika vauhdittaa reilua siirtymää kohti eläineettisesti ja ekologisesti kestäviä elinkeinoja, Kivelä linjaa.