Jarno Mela

Kainuun Vasemmisto esittää, että Kainuun kunnat, sote-kuntayhtymä sekä järjestötoimijat alkavat yhdessä etsiä ratkaisuja koulukiusaamisen kitkemiseksi pois koko Kainuun maakunnasta. Kainuulaisista peruskoululaisista noin 6,4 prosenttia kertoi vuonna 2019 kouluterveyskyselyssä tulleensa kiusatuksi vähintään kerran viikossa tai useammin.

– Perusopetuslain mukaan lapsilla ja nuorilla on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja hyvinvoivaan kouluympäristöön ja –yhteisöön. Vastuu koulukiusaamiseen puuttumisesta kuuluu siis yksiselitteisesti kunnille, piirihallitus totesi.

Vasemmisto muistuttaa taloudellisesti haastavassa tilanteessa olevaa kuntakenttää tutkimustuloksista, joiden mukaan kainuulaisilla työ- ja kouluelämän ulkopuolilla olevilla nuorilla on usein vakava koulukiusaamistausta. Tämän pitäisi myös omalta osaltaan motivoida kuntia toimimaan pontevasti asian suhteen.

– Koulukiusaamisen aikaansaama inhimillinen kärsimys on yksilölle suunnaton. Tämän ohella koulukiusaamisen aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle huomattavat, piirihallitus muistuttaa.