Lehtikuva/Stefan Holmström / SPT

Paperiliitto neuvottelee jatkossakin jäsentensä työehdot.

Teollisuusliitto pitää Metsäteollisuus ry:n ilmoitusta valtakunnallisista työehtosopimuksista luopumisesta valitettavana. Metsäteollisuuden yksipuolinen irtautumisilmoitus tuli liitolle yllätyksenä, vaikka merkkejä asiasta on ollutkin nähtävissä jo pitemmän aikaa.

– On todella ikävää, että Metsäteollisuus lähtee nyt tielle, joka murentaa suomalaista työmarkkinajärjestelmää. Tämä hyvin toimiva järjestelmä on tuonut ja tuo runsaasti vakautta ja ennustettavuutta työmarkkinoillemme, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Aalto pitää sopimisen lopettamista jälleen yhtenä Metsäteollisuuden yrityksenä kaataa suomalainen työmarkkinajärjestelmä, joka sinänsä pitää sisällään paljon muutakin kuin vain työehdoista sopimisen.

– Tässähän on mukana myös muun muassa koko työeläkejärjestelmä ja siitä sopiminen. Voi hyvin kysyä, mitä koko yhdessä rakennetulle rakennelmalle jatkossa tapahtuu, Aalto jatkaa.

”Paikallinen sopiminen on arkipäivää”

Metsäteollisuus perustelee torstaista päätöstään lähinnä sillä, että neuvottelujärjestelmää ei sen edustamilla aloilla ole saatu muutetuksi tarpeeksi paikalliseen ja yrityskohtaiseen suuntaan. Teollisuusliiton puheenjohtaja pitää näkemystä outona.

ILMOITUS

– Paikallinen sopiminen on meidänkin metsäteollisuutta koskevilla sopimusaloillamme arkipäivää. Mutta jos työnantajapuolen tahto on tämä, kyllä me olemme valmiita siirtämään neuvottelutoimintaa entistä enemmän työpaikkatasolle. Sitten on hyvä kysymys, tuleeko neuvottelutoiminnasta jotenkin helpompaa, kun se siirtyy yrityskohtaisesti tehtäväksi.

Teollisuusliitossa uskotaan, että Metsäteollisuuden päätös antaa liitolle hyvän mahdollisuuden parantaa järjestäytymisastetta alan työpaikoilla.

– Järjestäytymisen merkitys tulee esiin entistäkin konkreettisemmin. Ja sen voin vakuuttaa, että emme me jätä jäseniämme yksin näissä väännöissä. Päinvastoin, huolehdimme entistäkin paremmin heidän eduistaan.

Metsäteollisuuden ja Teollisuusliiton välisten työehtosopimusten piirissä on noin 10 000 työntekijää.

Paperiliiton hallitus koolle

Paperiliitto ilmoitti torstaina neuvottelevansa jäsentensä työehdot tulevaisuudessakin.

”Paperiliiton jäsenistö on aikanaan linjannut, että liitto neuvottelee työntekijöiden työehdoista. Tämä linjaus on voimassa eikä sitä ole tarvetta muuttaa”, liitto tiedotti Metsäteollisuuden ilmoituksen jälkeen.

Paperiliiton hallitus kutsutaan koolle mahdollisimman pian käymään läpi Metsäteollisuus ry:n ilmoitusta ja sen vaikutuksia alan työehdoista sopimiseen.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan Metsäteollisuuden yksipuolinen ilmoitus sanoutua irti työehtosopimusjärjestelmästä on valitettava.

– Historiansa aikana Suomi on selviytynyt kriiseistä yksituumaisuudella ja yhteistyöllä. Yhteisen pohjan menettäminen on tappio suomalaiselle sopimusyhteiskunnalle, hän twiittasi.