Lehtikuva/Jussi Nukari

Poikien ympärileikkausten sisällyttäminen mietintöön jakoi mielipiteitä.

Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä näyttää johtavan tuloksiin. Eduskunnan lakivaliokunta haluaa keskiviikkona antamassaan mietinnössä, että kaikenikäisten tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen säädetään rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Tämä välittäisi valiokunnan mielestä tärkeän viestin siitä, ettei silpomista hyväksytä Suomessa. Valiokunta antoi näin tuen kansalaisaloitteelle, jonka on allekirjoittanut yli 60 000 ihmistä.

Valiokunta haluaa, että selkeyttävät säännökset silpomisesta sisällytetään rikoslakiin, jonne on sijoitettu vakavimpien tekojen rangaistussäännökset. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on rangaistavaa jo nyt rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla.

Valtioneuvoston pitäisi antaa tarvittavat lainmuutokset tällä vaalikaudella.

”Voitto ihmisoikeuksille”

Valiokunnan mietintö oli tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen osalta yksimielinen.

Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen osalta valiokunnan mietintöön sisältyy sen sijaan kaksi vastakkaisilta kannoilta asiaa katsovaa vastalausetta.

ILMOITUS

Perussuomalaiset toivoi mainintaa myös poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista, kun taas kristillisdemokraattien Antero Laukkasen ja RKP:n Eva Biaudet’n mielestä tyttöjen silpomista ja poikien ympärileikkausta ei olisi pitänyt rinnastaa.

– Tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perusteella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa, Laukkasen ja Biaudet’n vastalauseessa perustellaan.

Valiokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps.) kertoo, että puolueen kansanedustajien mielestä silpomiskiellolla pitäisi suojella myös poikia.

– Jo kuulemisten yhteydessä tuli esiin ajatus siitä, että rikosoikeuden pitäisi olla sukupuolineutraali, Meri perusteli STT:lle.

Asian käsittely jatkuu seuraavaksi täysistunnossa.