Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Ympäristönsuojelun ja paikallisdemokratian parantaminen ovat aivan keskeisiä uudistuksessa.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen on huolissaan kaivoslain valmistelusta työ- ja elinkeinoministeriössä. Ministeriö on esitellyt luonnoksen kaivoslakityöryhmälle, mutta se ei vielä vastaa hallitusohjelmassa sovittuja kirjauksia.

Lakia tulee Kyllösen mukaan uudistaa vastuullisuus, paikallisdemokratia ja ympäristönsuojelu edellä.

– Ministeriön valmistelema luonnos on pettymys, mutta on hyvä muistaa, että se ei ole vielä hallituksen esitys. Sellaiseksi tullakseen on luonnoksella vielä matkaa. Toivonkin, että ministeriössä otetaan viimeistään nyt tosissaan ne kirjaukset ja tavoitteet, jotka olemme vuosi sitten hyväksyneet, sanoo Kyllönen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kaivoslakia uudistetaan ympäristönsuojelun tasoa, paikallista hyväksyttävyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia parantamalla. Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella. Lisäksi kiinteistön- ja maanomistajien asemaa ja tiedonsaantioikeutta on sitouduttu parantamaan.

– Ympäristönsuojelun ja paikallisdemokratian parantaminen ovat aivan keskeisiä uudistuksessa. Kaivosteollisuuden tulee toimia ympäristön reunaehtojen ja kansalaisten oikeustajun puitteissa. Maaperän rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle, eivät suuryrityksille. Siksi niiden hyödyntämisestä tulisi maksaa reilu korvaus ja huolehtia toiminnan aiheuttamasta rasitteesta ympäristölle, sanoo Kyllönen.

ILMOITUS

– Eiväthän paikalliset vastusta kaivoksia, jos ne osoittavat hoitavansa velvollisuutensa asiallisesti ja työllistävät ihmisiä alueilla, joissa toimintaa voi harjoittaa kestävästi.

”Paikallisten vaikutusmahdollisuuksiin ei juuri muutoksia”

Kyllönen kysyi kaivoslain etenemisestä elinkeinoministeri Mika Lintilältä viime viikon kyselytunnilla.

– Kysyisinkin ministeri Lintilältä: miten kaivoslain valmistelu etenee, ja noudattaahan hallitus ohjelmaansa kaivosalan vastuullisuuden lisäämiseksi ja verotuksen uudistamiseksi niin, että veroparatiisien sijaan hyödyt päätyvät suomalaisille?

Kyllönen viittasi kysymyksessään työryhmän ”aivan riittämättömään” ehdotukseen lakiluonnokseksi.

Ministeri lupasi, että kaivoslakia uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti.

– Kaivoslain uudistus lähtee hallitusohjelmasta, ja sen tavoitteena on ympäristön parempi huomioiminen, paikallisuuden huomioiminen ja toimintaedellytysten luominen.

Lintilän mukaan laki tulee valmiiksi vielä tämän vuoden puolella.

Kyllönen sanoo, että nyt esillä olevassa luonnoksessa paikallisten ihmisten mahdollisuuksiin vaikuttaa kaivostoiminnan käynnistymiseen alueellaan ei olisi tulossa merkittävä muutoksia. Saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana ei ole huomioitu riittävästi.

– Hallitusohjelmassa sovittu on ehdoton minimitaso.

Kaivosveroa selvitettävä

Vasemmistoliitto on jo aiemmin ilmoittanut, että olisi valmis tukemaan hallitusohjelmaa kunnianhimoisempiakin kirjauksia kaivoslakiin esimerkiksi kieltämällä malminetsinnän kokonaan luonnonsuojelualueilla. Myös kaivosveroa tulisi selvittää, jotta taloudelliset tuotot jakautuisivat entistä oikeudenmukaisemmin.

Lintilä sanoi kyselytunnilla, että kaivosvero ei kuulu asiaan vaan se on valtiovarainministeriön puolella.

–  Uudella lailla tulee tilkitä kaikenlaiset kepulikonstit. Niin vahvistetaan vastuullisesti ja reilusti toimivien kaivosyritysten toimintaedellytyksiä ja luodaan työpaikkoja, sanoo Kyllönen.

Kun lakiluonnos on valmis, järjestetään sille lausuntokierros. Lausuntojen perusteella tehtyjen muokkausten jälkeen elinkeinoministeri tuo lain hallituksen esityksenä eduskuntaan, jossa sitä odottaa eduskunnan ja valiokuntien käsittely.