Lehtikuva/Vesa Moilanen

”Miljardit vilisevät”, kauhistui keskustan talouspoliittinen asiantuntija oppositiopuolueen verolinjaa.

Kokoomuksen puoluevaltuusto hyväksyi viime viikonloppuna aloitteen perintöveron poistamisesta ja sen korvaamisesta luovutusvoittoverolla. Tähän asti perintöveron poistamista on kannattanut vain RKP, joka esittää sen tilalle myyntivoittoveroa.

Kokoomuksen uusin aloite on jatkoa puolueen aiemmille veropoliittisille kannanotoille. Näin niitä kommentoi keskustan eduskuntaryhmän talouspoliittinen asiantuntija Tuomas Vanhanen.

Lisäksi kokoomuksen tavoitteena on yli 800 miljoonan euron tuloveroale. Vanhasen mukaan sen hyödyt jakatuisivat tuloluokittain näin:

Kokoomuksen kanta on erikoista poukkoilua, sillä perintöverosta luopuminen oli esillä myös viime vaalikaudella siitä tehdyn kansalaisaloitteen pohjalta. Silloin kokoomus esti mietinnön aloitteesta ja asian etenemisen täysistunnon ratkaistavaksi. Kokoomuksen lisäksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön tyrmäsivät keskusta ja silloinen hallituspuolue siniset. Oppositiossa olleet vasemmistopuolueet, vihreät ja perussuomalaiset taas olisivat halunneet aloitteelle asiallisen käsittelyn.

– Kansalaisaloiteinstituutio ansaitsee sen arvostuksen ja kunnioituksen, mitä sillä on haettu. Eli se antaa kansalaisille mahdollisuuden tarpeeksi nimiä keräämällä viedä asioita lainsäädäntöön tänne eduskuntaan. Tähän asti tätä on kunnioitettu, valtiovarainvaliokunnan jäsen Kari Uotila (vas.) hämmästeli Ylelle.

ILMOITUS

Veroa nyt 3,4%, kokoomusvaihtoehdossa 24%

Valtiovarainvaliokunta suoritti asiasta kuitenkin asiantuntijakuulemisen.

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen valtiovarainministeriöstä kertoi mitä tapahtuisi, jos perintöverosta luovuttaisiin ja se korvattaisiin luovutusvoittoveroa kiristämällä: ”Muutos johtaa verorasituksen siirtymistä niiltä, jotka nyt maksavat perintöveroa niille, jotka vastaisuudessa päättävät myydä tai joutuvat pakon edessä myymään perintövarallisuuttaan.”

Tyypillinen on tapaus, jossa perintö muodostuu yksinomaan vainajan käytössä olleesta asunnosta. Suurissa kuolinpesissä on yleensä myös rahoitusvarallisuutta jolloin omaisuutta ei ole pakko realisoida perintöveron maksamiseksi.

Käytännön esimerkissä perinnön muodostaa omakotitalo, jonka arvoksi on määritelty 220 000 euroa ja perijöinä ovat vainajien kolme lasta. Perintöveroa he maksavat yhteensä 7 600 euroa eli 3,4 prosenttia. Luovutusvoittovaihtoehdossa veroa maksettaisiin 52 500 euroa eli 23,9 prosenttia.

”Lisääntyvät kuolemat satavat valtion laariin”

Professori emeritus Heikki Niskakangas piti tärkeänä perusteena perintöveron säilyttämiselle sitä, ”että perinnöt, erityisesti suuret perinnöt, ovat useimmiten syntyneet omaisuuden arvonnoususta. Arvonnousut verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun ne realisoituvat. Jos arvonnousuja ei verotettaisi perintö- ja lahjaverotuksessa, jäisivät ne usein kokonaan verotuksen ulkopuolelle”.

Väestön ikääntyessä perintöjen odotetaan lisäätyvän.

”Lisääntyvät kuolemat satavat valtion laariin erityisesti, kun perintöjen koko kasvaa. Odotan veron tuoton ylittävän muutaman vuoden kuluttua yhden miljardin euron tason”, Niskakangas totesi valiokunnalle.

Vuonna 2017 perintövero tuotti 900 miljoonaa.