Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Veronmaksajien rahoilla kustannettavien rakennushankkeiden työllistämismahdollisuudet on Rakennusliiton mielestä hyödynnettävä nykyistä paremmin.

Liitto muistuttaa kannanotossaan, että julkisen sektorin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuositasolla yli 10 miljardia euroa.

– Julkisissa rakennushankkeissa on kilpailutuksen yhteydessä edellytettävä, että urakoitsija sitoutuu hankkeen koon mukaisesti työllistämään myös vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia rakennusalan ammattilaisia. Esimerkiksi 1–5 juuri alan oppilaitoksesta valmistuneen, tai vastaavasti kokeneen ja varttuneen, työnhakijan palkkaaminen tarjoaa työtä, toimeentuloa ja arvokasta työkokemusta tulevaisuuden rakentajille, mutta ei näy hankkeen kustannuksissa. Rakennusliiton valtuusto toteaa.

Alan yritysten on ammattiliiton mukaan aika osoittaa yhteiskuntavastuuta käytännössä, eikä vain juhlapuheissa.

– Työn tarjoaminen nuorille, vasta alalle valmistuneille työntekijöille osoittaa aitoa vastuullisuutta niin yhteiskuntaa kuin kotimaista rakennusalaa kohtaan. Kokeneiden ja osaavien, vanhempien työntekijöiden pitäminen mukana työelämässä on niin ikään koko yhteiskunnan haaste, jossa juhlapuheiden on aika muuttua toiminnaksi, valtuusto toteaa.

Ikääntyneiden työttömien toimeentulo turvattava

Liittovaltuusto otti kantaa myös työttömyysturvan lisäpäiviin. Lisäpäivistä ei valtuuston mielestä pidä luopua ilman että pitkän työuran tehneille varmistetaan sellainen hyvitys, joka takaa heidän taloudellisen tulevaisuutensa niin työttömyyden aikana kuin tulevalla eläkkeellä. Valtuusto korostaa, että rakennusalan kausi- ja suhdanneluonteen vuoksi työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen ei vahvista alan ikääntyvien työntekijöiden asemaa.

ILMOITUS

Lisäpäivien ikäraja on jo nostettu 62 vuoteen. Rakennustyöntekijöistä vain harva jatkaa työelämässä edes siihen asti. Fyysisesti raskas työ vaatii veronsa ja johtaa monet ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Terveyssyyt vaikeuttavat myös monen sellaisen ikääntyvän rakentajan työllistymistä, joiden kohdalla edellytykset työkyvyttömyyseläkkeeseen eivät täyty.

Rakennusliitto ry vaatii, että ikääntyneiden työntekijöiden työllistymistä parannetaan muun muassa työssäjaksamista ja työkykyä parantamalla.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!