All Over Press/Ismo Pekkarinen

Aaro Heikkinen

Monet toimeentulotukea saavat ovat työmarkkinatuen tai peruspäivärahan saajia. Heille veroprosentti on aina tavanmukaista korkeampi, mikä tarkoittaa veronpalautuksia.

Veronpalautus leikkaa paitsi maksukuukauden toimeentulotukea myös sen suuruudesta riippuen mahdollisesti 1–2 seuraavan kuukauden tukia. Tämä taas vaikuttaa siihen, etteivät veronpalautusta saavat toimeentulotuen hakijat välttämättä hae kyseisiltä kuukausilta toimeentulotukea, josta seuraa se, etteivät he tule saamaan myöskään 75 euron kuukausikohtaista koronalisää.

Heidän nettotulonsa tulee olemaan tuolla 1–3 kuukauden tarkastelujaksolla toimeentulotuen minimi kuukautta kohden, mutta koska veronpalautus on hakemusten jätön katkaiseva, estyy siten myös koronarahan saaminen.

Tuo tarkoittaa tarkasteluajanjakso huomioon ottaen toimeentulotukiasiakkaiden asettamista eriarvoiseen asemaan, vaikka muut saantiehdot täyttyisivätkin.

Aaro Heikkinen
Iisalmi

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!