Lehtikuva/Emmi Korhonen

Valtiovarainministeriö on poistamassa ns. eläkeputken perustellen toimenpiteen työllisyysvaikutusta. Väittämän tueksi ei ole mitään tutkimustietoa, mutta se ei tunnu haittaavan esityksen tekijää. Itse muistelen kuinka 1990-luvulla nuorille työttömille asetetut tiukat ehdot työmarkkinatuen saamiseksi johtivat useamman tuhannen nuoren katoamiseen työvoimahallinnon ja sosiaaliviraston asiakirjoista.

Toki työttömyysturvan väärinkäyttäjiäkin löytyy. Jos on suhteita, voi työllistää niiden avulla itsensä tilapäisesti ja välttyä työvoimaviranomaisten asettamilta karensseilta.

Ja lienee itsestään selvää, että ansiosidonnaisella oleva työtön maksatuskauden päättyessä ”löytää” työpaikan. Työttömän on vähän pakko ottaa vastaan työ kuin työ, muutoin hän on vaarassa tippua työmarkkinatuelle. Tässä asemassa hän on todella heikosti suojassa mielivallalta. Ja onhan ansiosidonnaisella olevalle jonkinlainen pelastus, että ansiosidonnainen putoaa ”vain” 80 prosenttiin aiemmalta tasolta.

Eläkeputki, jonka lyhentämistä tai poistamista suunnitellaan, on viralliselta nimeltään oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin. Jos on syntynyt vuonna 1961 (nyt 59 vuotta) tai myöhemmin, eläkeputkeen pääsee 62-vuotiaana, eli työttömyysturva jatkuu, jos ansiosidonnaisten päivärahojen kertymä jää tuolloin alle 500 päivän. Lisänä päivärahan jatkumiselle on muitakin esteitä. Muun muassa velvoite ottaa vastaan työvoimaviranomaisen työttömälle sopivaksi katsomaa työtä.

Totta on, että 62 vuotta täyttäneellä voi olla sekä parempi työtaito että työkunto kuin nuoremmalla, mutta todennäköisemmin hänen työkykynsä parin työttömyysvuoden jälkeen on heikentynyt ja työtaitonsa työelämän muutosten seurauksena jääneet jälkeen. Ja juuri nämä kaksi syytä ovat usein työttömäksi jäämisen ja työttömyyden pitkittymisen taustalla.

ILMOITUS

Kaikille suomalaisille kuuluu perustuslakimme mukaan oikeus kohtuulliseen elämään. Kokeilut ”kansalaispalkasta” eivät ole johtaneet pysyviin ratkaisuihin. Ongelmana lienee tuon turvan varsin alhainen taso. Sen pitäisi olla vähintään takuueläkkeen 834,52 e/kk suuruinen. Eikä tuolla summalla elämä muodostu kovin ruusuiseksi.

Pitäisinkin viisaimpana jättää sosiaalisten tukien rukkaamisen rauhaan ainakin kunnes kokonaisuudistus sosiaaliturvassa on saatu tehtyä. Toki indeksi- ja tasotarkistukset tulee ennen sitä suorittaa.

Markku J. Kekäläinen
Espoo

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!