Jarmo Lintunen

OmaTahto2020 päivittäisi 50 vuotta vanhan lain.

Aborttilainsäädännön muutamista ajava OmaTahto2020-kansalaisaloite saavutti 20 000 allekirjoitusta reilussa vuorokaudessa. Kansalaisaloite avattiin keskiviikkona.

– Aloitteen suosio osoittaa, että suomalaiset ovat halukkaita muuttamaan vanhentuneen aborttilainsäädännön, Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen sanoi torstaina.

Perjantaina iltapäivällä allekirjoituksia oli hiukan alle 30 000

Suomen laki ei kunnioita raskaana olevan itsemääräämisoikeutta.

– Olen iloinen huomatessani, että naisten oikeudet ja kehollinen itsemääräämisoikeus ovat ihmisille tärkeitä, Pyykkönen kiitteli.

Oma tahto riittäisi

OmaTahto2020 on kansalaisaloite, jonka tavoitteena on päivittää Suomen laki raskauden keskeyttämisestä nykyaikaiseksi, eurooppalaista lainsäädäntöä vastaavaksi ja raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Kansalaisaloite vaatii, että jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto. Tällöin luovuttaisiin vaatimasta kahden lääkärin lausuntoa abortin saamiseksi.

ILMOITUS

Kansalaisaloitteen takana ovat Naisunionin lisäksi Suomen Amnesty, Kätilöliitto ja Väestöliitto.

– Oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta. Suomen laki raskauden keskeyttämisestä ei kunnioita raskaana olevan itsemääräämisoikeutta, aloitteessa sanotaan.

Suomen lainsäädäntö raskauden keskeyttämisestä on yli 50 vuotta vanha, vuodelta 1970, jolloin se oli kansainvälisesti radikaali. kansalaisaloite vaatii sitä päivitettäväksi vastaamaan tämän päivän eettisiä ja lääketieteellisiä standardeja.

Ilman perusteluja

Aloitteessa esitetään, että jatkossa raskaana oleva saa pyytäessään keskeytyksen alle 12 viikkoa kestäneessä raskaudessa. Raskaudenkeskeytyksen edellytyksistä tulee poistaa vaatimus erillisistä perusteluista.

Aloite esittää myös lakiin kirjattavaksi selkeästi, että keskeytys on mahdollinen myös sosiaalisista syistä aina 20. raskausviikolle saakka. Tällöin luvan myöntäisi Valvira.

Lisäksi siinä ehdotetaan, että vaatimuksesta raskauden keskeytyksen suorittamisesta sairaalassa luovutaan. Nykyisin keskeytyksistä 95 prosenttia kuitenkin tehdään lääkkeillä, eikä keskeytys näin ollen vaadi sairaalaolosuhteita.

Raskaudenkeskeytyksen toteuttaisi se lääkäri, jolle pyyntö esitetään ja joka tekee tarvittavat tutkimukset sekä määrää keskeytykseen tarvittavat lääkkeet.

Monissa muissa Euroopan maissa ja kaikissa Pohjoismaissa raskaudenkeskeytyksen saa pyynnöstä, ilman erillisiä perusteluja.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7233