Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

55 000 uutta perhettä elää niukkuudessa koronan takia.

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen yrittää taas korjata iänikuista epäkohtaa.

Hän alkaa kerätä nimiä lakialoitteeseensa, jonka tavoitteena on saada lapsilisä etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä. Tällöin lapsilisää ei oteta toimeentulotukea hakiessa tulona huomioon. Hänninen on tehnyt vastaavan lakialoitteen myös kahtena edellisenä vaalikautena.

– Lapsilisä oli Suomen ensimmäinen kaikille tiettyyn ryhmään kuuluville maksettu tuki, eli niin sanottu universaali tuki, hän muistuttaa.

Lapsilisät ovat hallinnollisesti kevyt tukimuoto.

– Suomi onkin onnistunut tasa-arvoisen yhteiskunnan luomisessa paremmin kuin ne maat, joissa on ollut enemmän tarveharkintaista ja leimaavaa köyhäinapua pienituloisille. Toimeentulotukea saavissa perheissä lapsilisä otetaan kuitenkin tulona huomioon. Tämä on ongelmallista, vaikkakin kullekin lapselle huomioidaan oma perusosansa.

55 000 uutta perhettä

Väestöliitto julkaisi syyskuussa 2020 omat suosituksena perheystävällisyyden lisäämiseksi, jotta jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa. Väestöliiton ja lapsijärjestöjen selkeä viesti päättäjille on, että lapsiperheköyhyys on nitistettävä.

ILMOITUS

Lastensuojelun Keskusliiton mukaan noin 55 000 uutta perhettä kokee taloudellista niukkuutta koronakriisin vuoksi. Järjestöt korostavat perhepoliittisten etuuksien riittävän tason merkitystä.

– Myös lapsijärjestöt ovat nostaneet ongelmaksi sen, että tällä hetkellä lapsilisää ei hyväksytä etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä, vaan se otetaan tulona huomioon, Hänninen sanoo.

– Lapsiperheköyhyys oli merkittävä ongelma Suomessa jo ennen koronaa.

Byrokratiaa lisäämättä

Hänninen arvioi, että lapsilisät ovat hallinnollisesti kevyt tukimuoto, joten niitä kehittämällä saadaan ratkaisuja lapsiperheköyhyyden vähentämiseen lisäämättä byrokratiaa.

Asialla on myös kansantaloudellista merkitystä. Lapsilisien kehittäminen lakialoitteessa ehdotetulla tavalla vahvistaa kotimaista ostovoimaa ja työllisyyttä. Lisäksi lapsilisien reaaliarvon laskettua roimasti viime vuosikymmeninä yhä useammat perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen.

– Nyt kun sosiaaliturvaa uudistetaan, on tärkeä miettiä, puuttuuko tukijärjestelmämme parhaalla mahdollisella tavalla lapsiperheköyhyyteen ja miten sitä tulisi päivittää tältä osin. Lapsilisien universalismin periaatteesta on kuitenkin tärkeä pitää kiinni jatkossakin, Hänninen toteaa.