Lehtikuva/Tommi Anttonen

SAK ja JHL vetoavat hallitukseen sote-uudistuksen rivakan etenemisen puolesta. Järjestöjen mukaan hallituksen sote-uudistus edistäisi yhdenvertaisten palvelujen saamista.

SAK pitää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa keskeisenä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista sekä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamista.

JHL painottaa omassa lausunnossaan, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen esittämä sote-uudistus vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Pitkään työn alla ollut uudistus halutaan saada rivakasti eteenpäin esitetyltä pohjalta.

– Hallituksen sote-uudistusta koskeva esitys mahdollistaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen sekä palveluiden paremman saatavuuden, mutta ei automaattisesti takaa sitä. Oleellista on, millaisiin ratkaisuihin ja käytäntöihin palvelutoiminnassa päädytään, sanoo SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja ja tuoda palvelut yhdenvertaisesti kaikkien saataville.

Haring varoittaa, että sote-maakuntien mahdollisuus määritellä palvelustrategiansa sekä ohjata palvelutuotantoa alueellaan voi johtaa uusien erojen syntymiseen palveluiden saatavuudessa eri maakuntien välillä. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi tarvitaan valtakunnallista ohjausta.

– On varmistettava, että paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvitsevien henkilöiden ongelmia hoidetaan kokonaisvaltaisesti, mikä edellyttää hyvin toimivaa yhteistyötä palveluketjun eri toimijoiden välillä.

ILMOITUS

Tarve maakuntia suuremmilla harteille

SAK:n mielestä jatkossa voi olla tarve yhdistää nyt ehdotettuja alueita vielä suuremmiksi alueiksi. SAK pitää tärkeänä, että sote-maakunta tuottaa pääosin palvelunsa itse ja käyttää ostopalveluja vain sen verran, että palveluiden järjestämisvastuu ei vaarannu. Julkiset hallintotehtävät tulee rajata ostopalveluiden ulkopuolelle.

– On myös tärkeää, että vakinainen henkilöstö pääsääntöisesti tuottaa palvelut ja esimerkiksi vuokratyövoimaa käytetään vain täydentämään henkilöstön tarvetta.

SAK painottaa, että sote-henkilöstön asema on turvattava uudistuksessa. Tämä voidaan tehdä niin, että henkilöstön siirtyminen maakuntien palvelukseen katsotaan liikkeenluovutukseksi.

Kunnille jää viimeinen vastuu

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa, että kunnille jää viimeinen vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista.

– Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle. On olennaista, että maakunta, kunta ja kolmas sektori koordinoivat hyvinvointi- ja terveyspalvelut yhdessä. Silloin uudistuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat, sanoo Niemi-Laine.

JHL:n mielestä maakuntien pitää tuottaa palvelut mahdollisimman pitkälle omana työnä, kuten hallituskin on esittänyt. Yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluja. JHL kannattaakin lakiesitykseen kirjattua ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käytön tarkkaa sääntelyä.

– Myös sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluilla on ratkaiseva rooli palveluketjun toteutumisessa. Esimerkiksi sairaalasiivous vaatii osaamista, sanoo Niemi-Laine.

Niemi-Laineen mukaan tällaiset tehtävät on perusteltua pitää julkisen sektorin omana toimintana.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!