Antti Yrjönen

– Veronkevennykset ovat kallis tapa lisätä työllisyyttä. Miljardin veronkevennyksillä saadaan valtiovarainministeriön mukaan 6 000 uutta työllistä, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo.

– Veronkevennykset ovat kallis tapa lisätä työllisyyttä. Miljardin veronkevennyksillä saadaan valtiovarainministeriön mukaan 6 000 uutta työllistä. Samalla valtion ja kuntien verotulot vähenevät, mikä vaikeuttaa perheille tärkeiden palveluiden rahoittamista. Suomessa esimerkiksi laadukas varhaiskasvatus on ollut aivan keskeisessä asemassa mahdollistamassa naisten työssäkäynnin, kansanedustaja, Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo vastaa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ekonomisti Sanna Kuroselle.

Kuronen on arvioinut blogissaan, että ankara verotus ajaa naisia kotiin. Veronkevennykset ovat kuitenkin nurinkurinen ja tehoton tapa edistää tasa-arvoa.

– Sen sijaan, että veropohjaa nakerretaan veronkevennyksin on syytä vahvistaa hyvinvointivaltiota, sillä siihen sisältyvä tuloeroja tasoittava verotusjärjestelmä on naisen paras ystävä, toteaa Honkasalo.

Vasemmistonaiset EVAn ekonomistille: Hyvinvointivaltio on naisen paras ystävä.

Perhevapaauudistus tasaa hoivavastuuta

Vasemmistonaiset painottaa, että perhevastuiden jakamiseen tarvitaan suuria rakenteellisia yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka tasaavat hoivavastuuta.

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan naiset käyttävät keskimäärin tunnin vähemmän päivässä ansiotöihin, kun vastaavasti kotitöihin käytetty aika on enemmän kuin miehillä.

ILMOITUS

– Marinin hallituksen perhevapaauudistuksen myötä molemmat vanhemmat saisivat oman 6,6 kuukauden vapaan. Näin vahvistetaan isien roolia lasten hoivassa sekä tuetaan äitien asemaa työmarkkinoilla, Honkasalo toteaa.

Perhevapaauudistus onkin keskeinen reformi, kun halutaan edistää koti- ja hoivatyön tasaisempaa jakamista. Evan blogissakin todetaan, että kotitöiden suhteen ”osa erosta selittyy tässä ikäryhmässä perhevapaiden aikana tehdyillä kotitöillä”.

Kuronen toteaa, että palkkaerot näyttävät kasvavan perhevastuiden epätasaisen jakautumisen myötä. Kun pienten lasten isät kartuttavat oman alansa työkokemusta, äidit siivoavat, pyykkäävät ja hoitavat lapsia.

Heikko näyttö kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista

Vasemmistonaiset painottaa, ettei ole selkeää tutkimusnäyttöä siitä, että kotitalousvähennyksen kasvattaminen lisäisi työllisyyttä.

Hallitusohjelman mukaan ”Selvitetään edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat.”

– Olisi eri asia, jos tuki päätettäisiin lakkauttaa kokonaan tai supistaa radikaalisti. Sen sijaan tutkimusnäyttöä on siitä, että kotitalousvähennyksestä hyötyvät eniten hyvätuloiset, Honkasalo korostaa.