Jarno Mela

Helsingin päätöksentekijät selvittelevät Staran tehtävien siirtoa kilpailutuksen kautta yksityisten yritysten hoidettavaksi.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat Eveliina Heinäluoma (sd.) ja Anna Vuorjoki (vas.) ovat huolissaan Helsingin rakentamis- ja ympäristönhoito-osaamisesta. Puheenjohtajien mukaan Staran heikentäminen huonontaa kaupungin mahdollisuutta ohjata tilojen kunnossapitoa ja katujen ja puistojen rakentamista sekä reagoida kiireellisiin korjaustarpeisiin.

Yhtenä perusteena kilpailutusten lisäämiselle on esitetty, että yrityksissä työtä voidaan teettää heikommin työehdoin ja siksi halvemmalla. Heinäluoman ja Vuorjoen mukaan tämänkaltainen työehtoshoppailu ei tue osaavien työntekijöiden sitoutumista tehtäviinsä.

– Mielestämme Helsingin arvokkaan luonnon hoito ja kunnostus ovat pitkäjänteistä työtä, joka tulee säilyttää kaupungin vastuulla eikä siirtää voittoa tavoitteleville yrityksille, toteavat Vuorjoki ja Heinäluoma.

Helsingin päätöksentekijät ovat käyneet syksyn alussa keskusteluja kaupungin rakentamispalveluista vastaavan liikelaitos Staran tulevaisuudesta.

Stara pitää yllä luontokohteita

Ympäristöasiat ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat Helsingissä merkittävässä roolissa. Kaupunkiin kuuluu kaupunkimaisen ympäristön lisäksi paljon metsää ja 52 luonnonsuojelualuetta sekä muita luontokohteita.

Esimerkiksi Keskuspuiston pohjoisosassa oleva Haltialan alue on kaupungin omistama ja Staran työntekijöiden ylläpitämä luontokohde. Haltialan pelloilla viljellään kotimaisia viljoja, joista osalla ruokitaan Helsingin linnustoa.

– Arvokkaat luontokohteet, kuten Vanhankaupunginlahden kosteikko ja Östersundomin lintuvesi ovat helsinkiläisten arvostamia ja vaalimia vierailu- ja hengähdyspaikkoja. Myös niiden ympäristönhoito on Staran vastuulla. Starasta löytyy pitkä kokemus ja vahva ammattitaito kaupunkimetsien, niittyjen ja muiden luonnonmukaisten alueiden hoitamiseen, Vuorjoki painottaa.