PAM

PAM ja MaRa vetoavat maan hallitukseen verovilpin kitkemiseksi.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa vetoavat maan hallitukseen ja kiirehtivät siirtymistä online-pohjaisiin kassajärjestelmiin veronkierron estämiseksi.

Verotuksen kehittäminen lainsäädännöllisin ja teknologisin keinoin on järjestöjen mukaan tehokas tapa estää harmaata taloutta. Siirtyminen fiskaalisiin kassajärjestelmiin parantaisi verottajan toimintaedellytyksiä, pienentäisi voimakkaasti väärennetyn verotuksen käyttömahdollisuuksia sekä kirjanpitoaineistojen häviämistä. Lisäksi se parantaisi taloutta, edistäisi yritysten välistä reilua kilpailua ja kohentaisi työntekijöiden asemaa.

– Usein verovilppiä harrastavissa yrityksissä on myös monia muita työoloihin liittyviä ongelmia. Siksi harmaan talouden toimintaedellytyksiin, esimerkiksi kassalaitteiden ohi myymiseen on puututtava. Viranomaisten tekemissä tehoiskuissa on löydetty kassan ohimyynnin lisäksi myös kiskonnantapaista työsyrjintää ja pimeää työvoimaa, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Harmaa talous vie rehellisiltä yrityksiltä liiketoimintaa

Verottaja on selvittänyt esimerkiksi fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönottoa osana harmaan talouden torjuntaa. Majoitus- ja ravitsemisaloilla sekä hius- ja kauneudenhoitoaloilla käteismyynti on muita toimialoja yleisempää. Käteismyynnin kääntöpuolena on se, että se mahdollistaa muita myyntitapoja helpommin kassalaitteiden ohi myymisen.

ILMOITUS

– Online-pohjaisiin kassajärjestelmiin siirtyminen hyödyttää kaikkia, sillä harmaa talous vie rehellisiltä yrityksiltä liiketoimintaa, työntekijöiltä heille kuuluvia etuja ja veronsaajilta verotuloa. Fiskaalisten kassajärjestelmien soveltamisalan on oltava alusta lähtien laaja. Sen on koskettava myös sähköistä verkkokauppaa ja alustataloutta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi painottaa.

PAM ja MaRa kannattavat siirtymistä online-pohjaisiin kassajärjestelmiin. Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että siirtymäajan tulisi olla riittävän pitkä, jotta erikokoisilla yrityksillä on mahdollisuus tehdä muutokset tavanomaisten kassajärjestelmiin liittyvien uudistusten ja päivitysten yhteydessä ja näin minimoida uuden velvoitteen yrityksille aiheuttamat käyttöönottokustannukset.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!