Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Suun terveys tulee maksukaton piiriin.

Eduskunta käy tiistaina lähetekeskustelun hallituksen esittämästä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudistuksesta. Lähes miljoonan asiakkaan maksut alenevat keskimäärin 44 eurolla vuodessa. Kokonaan maksuttomiksi tulevat muun muassa hoitajakäynnit perusterveydenhuollossa.

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen sanoi muutosten parantavan monen sairaan, ikääntyneen ja vähävaraisen ihmisen tilannetta.

– Vasemmistoliiton tavoitteena on yhdistää ja alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoja. Tähän ei vielä päästä, mutta asiakasmaksulain uudistus on iso askel oikeaan suuntaan ja helpotus monen suomalaisen elämään.

Maksumuutosten lisäksi uudistus siirtää terveydenhuollon painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, mikä lisää järjestelmän kustannustehokkuutta.

– Vaivojen hoitaminen ajoissa on halvempaa ja inhimillisempää. Maksuttomuudella tuetaan varhaista terveys- ja mielenterveysongelmiin puuttumista. Tällä tavoin voidaan ehkäistä vakavampia terveyshaittoja ja niistä aiheutuvia kärsimyksiä ja kustannuksia, Sarkkinen sanoi lähetekeskustelussa.

ILMOITUS

Suun terveys maksukaton piiriin

Terveydenhuollon maksukatto säilyy ennallaan 683 eurossa, mutta sitä laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Maksukatto siis täyttyy entistä nopeammin.

Sarkkinen kiitti maksukaton parantavan etenkin palveluja paljon käyttävien henkilöiden taloudellista asemaa.

Parannus on merkittävä esimerkiksi suun terveydenhoidossa.

– Erityisesti alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä suun terveys on yleensä heikompi ja hoidon tarve suurempi. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut ovat huomattavasti korkeammat kuin muussa terveydenhuollossa, ja ne ovat usein esteenä asianmukaiselle hoidolle.

– Nyt suun terveydenhuolto tulee vihdoin maksukaton piiriin. Tein asiasta lakialoitteen muutama vuosi sitten ja olen erittäin iloinen, että tämä kansanterveyttä parantava ja eriarvoisuutta kaventava muutos on nyt edistymässä, sanoi Sarkkinen.

”Asiakasmaksuja liikaa perintään”

Esityksessä vahvistetaan myös asiakasmaksuhuojennusten ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen.

– On tärkeää, että asiakasmaksuja nyt alennetaan ja maksuhuojennuksia käytetään nykyistä enemmän, sillä aivan liian paljon sote-asiakasmaksuja päätyy perintään.

Sarkkinen kertoi, että asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat arviolta miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

– Heistä 98 prosentilla maksut pienenisivät nykyisestä. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti lapsiperheisiin, kotihoidon asiakkaisiin ja paljon palveluita käyttäviin henkilöihin.