Lehtikuva/Vesa Moilanen

KKO:n mukaan väkivalta ja rikosten tekeminen on ollut osa PVL:n toimintaa.

Korkein oikeus (KKO) on määrännyt uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkautettavaksi. KKO:n mukaan yhdistys on toiminut olennaisesti vastoin lakia.

KKO:n mukaan PVL:n lainvastainen toiminta on loukannut tai pyrkinyt loukkaamaan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia. Osa toiminnasta on ollut suoraan rikoslain vastaista. Lainvastaisiksi katsotut toimintatavat olivat merkittävä osa yhdistyksen toimintaa, ja sillä oli vain vähäisessä määrin muunlaista toimintaa, KKO sanoo.

– PVL:n tavoitteena on pitkälti natsi-Saksassa vallinnutta kansallissosialismia vastaava valtiojärjestys. PVL:n tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa tietty kansanryhmä on nostettu muiden yläpuolelle ja jossa rajoitetaan voimakkaasti useiden muiden tahojen perus- ja ihmisoikeuksia. Korkein oikeus katsoo, että edellä mainitut tavoitteet ovat perustuslaissa ja rikoslaissa säädettyjen kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteiden ja mainittujen säännösten ilmentämien tausta-arvojen vastaisia, KKO sanoo.

Ei ole irtisanoutunut jäsentensä rikoksista

KKO:n mukaan PVL:n verkkosivuilla julkaistut kirjoitukset olivat kohdistuneet eri kansanryhmiin tavalla, joka oli katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan ja siten kriminalisoitu.

ILMOITUS

– Kirjoitukset ovat luonteeltaan omiaan herättämään yleisössä suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa kirjoitusten kohteena olevia eri tahoja kohtaan. Levitetty materiaali on osaksi rasistista. Kirjoituksissa vahvistetaan tiettyihin ryhmiin kokonaisuudessaan kohdistuvia ennakkoluuloja ja esitetään osittain valheellisia väitteitä, KKO katsoo ratkaisussaan.

Lisäksi yhdistyksen toimintaan liittyvä väkivallan käyttö oli katsottava osaksi yhdistyksen toimintaa, KKO sanoo.

– Väkivallan käyttö on PVL:ssä vähintään hiljaisesti hyväksytty toimintatapa. Väkivallan käyttämisen ja muunlaisten edellä kohdassa 24 ja hovioikeuden tuomiosssa kuvattujen rikosten tekemisen voidaan katsoa olevan osa yhdistyksen toimintaa.

KKO kiinnitti huomiota siihen, että PVL:n jäsenistössä rikostuomioihin johtaneita väkivaltaa tai häirintää sisältäneitä tekoja on ollut useita, ja niitä on tehty valtaosin PVL:n tai muiden tahojen poliittisissa tai aatteellisissa tapahtumissa.

– PVL korostaa toiminnassaan voimaa ja aggressiivisuutta. PVL ei ole millään tavoin irtisanoutunut näistä teoista, vaan niitä on käsitelty puolustelevaan sävyyn esimerkiksi sen vuosikertomuksissa ja verkkosivujen kirjoituksissa. Väkivaltaisesti käyttäytyneet jäsenet ovat saaneet jatkaa toimintaansa yhdistyksessä, eivätkä teot ja tuomiot ole johtaneet sanktioihin PVL:n sisällä.

Lakkauttamista vaati Poliisihallitus

PVL:n lakkauttamista vaati Poliisihallitus. Asiasta on käyty oikeutta vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus sekä Turun hovioikeus ovat olleet PVL:n ja sen taustayhdistyksen Pohjoisen perinteen lakkauttamisen kannalla.

PVL valitti hovioikeuden ratkaisusta KKO:hon. Valituksessaan PVL vetosi yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen.

– KKO katsoi kuitenkin, että yhdistyksen toiminta oli ollut näiden oikeuksien väärinkäyttöä, koska yhdistyksen tavoitteena oli kansanvaltaisten rakenteiden kumoaminen tai muiden perus- ja ihmisoikeuksien olennainen vähentäminen. Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta eivät saa yhdistymisvapauden tai sananvapauden suojaa, KKO sanoo.

Suomessa yhdistyksen lakkauttaminen on erittäin harvinaista. Viimeksi lakkautettiin uusnatsi Pekka Siitoimen yhdistyksiä vuonna 1977.

KRP epäilee, että PVL:n toimintaa on jatkettu laittomasti

Korkein oikeus määräsi PVL:n väliaikaiseen toimintakieltoon jo silloin, kun se otti PVL:n valituksen käsiteltäväkseen. Keskusrikospoliisi (KRP) on epäillyt, että sen jälkeen PVL:n toimintaa on jatkettu lainvastaisesti Kohti vapautta! -liikkeen nimissä. Laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta epäillään yhdeksää ihmistä.

Keskusrikospoliisin mukaan epäillyt ovat edustaneet PVL:ää sekä hankkineet liikkeeseen lisäjäseniä toisen nimen alla. Rikosepäilyt ovat parhaillaan syyteharkinnassa.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!