Jarmo Lintunen

Yleisen Lehtimiesliiton YLL:n liittokokous palkitsi liiton journalistipalkinnolla Kansan Uutisten pitkäaikaisen työmarkkinatoimittajan Risto Korhosen.

Korhonen on hyödyntänyt pitkän uransa aikana kertynyttä tietopohjaansa, haastatteluja ja verkostoaan kahdessa työmarkkina-asioita käsittelevässä kirjassa, palkintoperusteissa todetaan.

Kirjoista ensimmäinen, Hakaniemen voimavuodet (Otava 2011), kertoo SAK:laisen ay-liikkeen työmarkkinapolitiikasta ja poliittisten ryhmien suhteista vuosina 1985–1995.

Toisessa kirjassaan Korhonen syventyy työnantajapuoleen. Etelärannan mahtivuodet (Into 2018) käsittelee työmarkkinapolitiikan muutosta 2000-luvun alun aikana. Korhonen kartoittaa kirjassaan laajasti tupo-ratkaisujen historiaa – ehkä laajemmin kuin kukaan ennen häntä.

Palkintoperusteluissa todetaan, että Etelärannan mahtivuodet keräsi ilmestyessään runsaasti kiittäviä arvioita. Muun muassa Suomen Kuvalehti valitsi Korhosen kirjan vuoden 2018 sadan parhaan kirjan joukkoon. Myönteistä palautetta kirja sai niin työntekijöiden kuin myös työantajien edustajilta.

Korhosen aloitti toimittajana 1970-luvun lopulla ja hänet valittiin 1984 Kansan Uutisten ay-toimittajaksi. Siinä tehtävässä Korhonen oli aina eläkkeelle siirtymiseensä (2014) saakka. Hän on ollut yksi Suomen pitkäaikaisimmista työmarkkinatoimittajista.

ILMOITUS

Vuonna 1918 YLL:n journalistipalkinto myönnettiin Timo Hakkaraiselle.

Lahjoitus Journalistien tukirahastolle

Liittokokous päätti 500 euron lahjoituksesta Journalistien tukirahastolle. Vuonna 2019 perustetun rahaston tehtävänä on tukea uhkailun, vainon ja muiden häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita journalisteja.

Jo viime syksyn ja kevään aikana, maaliskuun alkuun mennessä rahasto oli käsitellyt viisi hakemusta, joiden perusteella avustuksia on myönnetty neljälle, yhteensä 40 805 euroa.

Uhkailulla voi olla kovat seuraukset yksittäisen journalistin terveydelle ja taloudelle. Rahasto on sopinut yhteistyöstä kolmen journalistien uhkailuun perehtyneen terapeutin kanssa, jotta se voi myöntää nopeasti ammattimaista apua journalisteille.

Rahaston perustivat A-lehdet, Aller Media, Alma Media, Keskisuomalainen, MTV, Sanoma, Turun Sanomat, YLE, Journalistiliitto, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Medialiitto. Rahastoa voi tukea lahjoituksin.

YLL:n viime viikonvaihteessa pidetty liittokokous valitsi Niko Peltokankaan jatkamaan järjestön puheenjohtajana.