Lehtikuva/Emmi Korhonen

Vielä lähetekeskustelussa 1. syyskuuta korvausta kannatti myös opposition enemmistö.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa koettiin keskiviikkona yllätys. Kokoomus yhtyi perussuomalaisten vastalauseeseen, kun valiokunnassa hyväksyttiin mietintö koronaviruksen väliaikaisesta epidemiakorvauksesta, joka on tulossa toimeentulotukea koronarajoitusten aikana saaneille.

”Ehdotetulla väliaikaisella epidemiakorvauksella tuetaan yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Tuen piiriin kuuluvat perustoimeentulotukeen rajoitustoimien aikana oikeutetut henkilöt, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina kuluvana syksynä”, mietinnössä todetaan.

Verotonta 75 euron kuukausikorvausta perustellaan koronarajoitusten aiheuttamilla lisäkuluilla lapsiperheille ja riskiryhmiin kuuluvilla.

Mietinnössä esitetään myös kritiikkiä, sillä asiantuntijakuulemisessa kerrottiin, ettei ehdotettu epidemiakorvaus kohdistu tehokkaasti ja kattavasti talouksiin, jotka ovat kärsineet epidemiasta taloudellisesti.

”Valiokunta pitää tärkeänä, että jatkossa epidemian jatkuessa ja taloudellisen tilanteen mahdollisesti heikentyessä kiinnitetään huomiota eri tukimuotojen kohdentumiseen ja kattavuuteen. Valiokunta pitää kuitenkin ehdotettua epidemiakorvausta tarpeellisena ja sen kohdentamista kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville perustoimeentulotuen saajille tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisena.”

ILMOITUS

Perussuomalaiset esitti valiokunnassa lain hylkäämistä ja korvaukseen varatun tukisumman kohdistamista sellaisille talouksille, joiden toimeentulo on heikentynyt tai kulut kasvaneet nimenomaan koronaepidemian seurauksena.

Eduskunnassa aiemmin perussuomalaiset ovat arvostelleet epidemiatukea siitä, että toimeentulotuen saajissa on maahanmuuttajia ja yksinäisiä miehiä. Vielä lähetekeskustelussa kokoomus tuki korvausta, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa mieli oli muuttunut.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mielestä ”kokoomus ja perussuomalaiset ovat jo niin toistensa kainaloissa, että ihan hyvin voi kokoomuslaiset puhua itsestään myös perussuomalaisina”. Kommentin lopussa oli tosin kysymysmerkki.